Každý třetí občan vlastní větší nebo menší kousek zemědělské půdy. Jen malá část vlastníků na své půdě sama hospodaří. I když na půdě nehospodaříte, ale vlastníte ji, můžete zkontrolovat, jestli o ni pachtýř pečuje podle vašich zájmů.

Možností máte vícero. Buď si můžete objednat přímo půdní rozbor od akreditované laboratoře, anebo můžete použít pouze rýč.

Chemickým rozborem půdy v laboratoři zjistíte obsah přístupných živin, mikroelementů a rizikových prvků, potřebu vápnění, obsah uhličitanů, půdní reakci, různé formy uhlíku a dusíku, perzistentní organické polutanty (neboli látky, které znečišťují půdu, pozn, aut.) a podobně.

Pokud ale chcete zjistit stav půdy z pohledu hospodaření, je dostačující rýčová zkouška. Stačí vám zajít na pole s rýčem, vykopat díru, vzít do rukou kus hlíny a pozorovat ji.  Jak na to a čeho si všímat?

Stav ornice a podorničí

Při zarytí si všímejte, jakou intenzitou musíte tlačit na rýč. Pokud rýč bez větší námahy do půdy zaryjete, je to dobře. Rýčovou zkoušku nedělejte například po jarní přípravě půdy, kdy je půda nakypřená a hodnocení pak může být zkresleno. Pokud jde rýč do půdy opravdu těžko, máte zhutněnou půdu, což je špatně a těžko se to napravuje (jak jsme psali například zde, pozn. aut.). Zjistíte-li proto zhutnění půdy, diskutujte to s pachtýřem.

Ve vykopané jámě (cca 40x40x60 cm) si všímejte nejsvrchnější půdní vrstvy – ornice. Tloušťka ornice je různá podle půdního typu. Podstatné je zamezit erozi, při které voda odnese ornici z pole pryč. Měřte pravidelně tloušťku ornice na vašem poli, především na erozně ohroženém pozemku. Pokud vidíte jasné stopy po erozi – rýhy a výmoly na poli, nebo je příjezdová cesta pod nánosem bahna, co nejdříve ji nahlaste a problém řešte se svým pachtýřem.

Půda je zásobníkem pesticidů, které se z ní dostávají do podzemních vod pokaždé, když zaprší, říká hydrolog

Kořeny a struktura půdy

Podívejte se na kořeny pěstované plodiny. Pokud rostou do hloubky i do stran a nejsou nepřirozeně pokřivené, naznačuje to dobrou půdní strukturu. Ta jim umožňuje dobře růst a zajišťovat rostlině vodu a výživu. Naopak, deformované kořeny poukazují na to, že narazili na prostředí, kterému se vyhýbají. Může to být tvrdá zhutněná půda, kámen a nedostatek živin.

Důležité je prozkoumat také strukturu půdy. Vemte do ruky kus hlíny a stlačte ji, aby se rozpadla na menší kousky. Podle jejich velikosti a tvaru zjistíte půdní strukturu. Struktura má vliv na vodní a vzdušný režim půd, náchylnost půdy k erozi, růst kořenů rostlin a uvolňování živin pro potřeby rostlin.

Zuzana Benešová: Půda nenávratně mizí a protierozní vyhláška nefunguje

Pokud se půda při stlačení v ruce drobí jako kvasnice, máte optimální půdní strukturu pro růst rostlin. Na takové půdě se voda dobře vsakuje a zadržuje, a proto neodtéká po povrchu s ornicí.

Pokud se půda při stlačení mezi prsty nedrobí, ale spíš rozlamuje po větších částech, voda se špatně vsakuje, nebo odtéká po povrchu. Tato půda je náchylná k erozi a vysychání. Rostliny špatně koření, živiny pro potřeby rostlin se špatně uvolňují a zhoršují se podmínky pro půdní život. Při nevhodné půdní struktuře promluvte se zemědělcem o volbě vhodných opatření.

Článek byl publikován na blogu Živé půdy. Pokud máte konkrétní dotaz týkající se vaší půdy, ozvěte se nám do poradny.

Martin Smetana , Monika Hradilová
Martin Smetana

Martin je biolog a působí zároveň jako farmář a poradce organizace Živá půda, což je projekt neziskových organizací Nadace Partnerství a Frank Bold. Živá půda pomáhá zastavit znehodnocování půdy. Vlastníkům radí, jak zlepšit kvalitu půdy a zhodnotit ji, zemědělcům pomáhá hospodařit lépe a udržitelně.

Avatar
Monika Hradilová

Monika působí jako poradce pro vlastníky v organizaci Živá půda, což je projekt neziskových organizací Nadace Partnerství a Frank Bold. Živá půda pomáhá zastavit znehodnocování půdy. Vlastníkům radí, jak zlepšit kvalitu půdy a zhodnotit ji, zemědělcům pomáhá hospodařit lépe a udržitelně.