Příchod nového člena do domácnosti znamená výzvy ve všech směrech. Jednou z nich je, jaké používat pleny. V prvním roce života dítěte jde zhruba o 2900 kusů. Pokud se jednorázové pleny používají dva roky, vznikne až 1150 kilogramů odpadu a 655 kilogramů CO2. Uhlíkovou stopu pak lze používáním látkových plen snížit o čtvrtinu.

Používáním opakovaně použitelných látkových plenek namísto jednorázových je možné se produkci odpadu vyhnout a zároveň snížit uhlíkovou stopu.

Začneme údajem, že používáním jednorázových plenek vyprodukujeme až 600 kilogramů odpadu ročně. Výpočet vychází z toho, že množství vyprodukovaného odpadu jednorázových plenek je logicky závislé na míře spotřeby. Odhadované množství odpadu lze odhadnout jednoduchým výpočtem z následujících průměrných hodnot.

Novorozenec spotřebuje přibližně deset až dvanáct plenek denně. Ve třech měsících věku se tato spotřeba sníží na osm až deset plenek denně a po šesti měsících na přibližně šest až osm plenek denně. To znamená průměrnou spotřebu až 2 900 plen v prvním roce života a dalších 2 560 plen každý další rok. Průměrná hmotnost znečištěné pleny přitom činí 210 gramů.

V prvním roce života dítěte se tedy vyprodukuje přibližně 609 kilogramů odpadních jednorázových plen. Po prvním roce je produkce odpadních plen nižší, přibližně 538 kilo za rok. Toto množství plenek si lze představit jako přibližně 60 plných 60litrových pytlů odpadu.

Přesnost tohoto odhadu dokládají skutečná data. V roce 2017 tvořily dětské jednorázové pleny na Slovensku až 3,1 procenta komunálního odpadu.

Na základě tohoto údaje a údajů o celkovém množství vyprodukovaného komunálního odpadu (od Statistického úřadu Slovenské republiky) a počtu dětí do dvou let (za předpokladu, že děti používají pleny přibližně do dvou let věku) lze vypočítat, že v roce 2017 se na Slovensku vyprodukovalo přibližně 66 tisíc tun odpadních jednorázových plen.

To znamená přibližně 585 kilogramů na dítě, což odpovídá výše uvedenému odhadu 538 až 609 kilogramů plenek za rok.

Látkové pleny už nejsou v kurzu, jejich prodeje klesají. Některé firmy s výrobou proto končí

Třetinová úspora CO2

A jak jsou na tom pleny z hlediska uhlíkové stopy?

Faktem je, že uhlíková stopa jak jednorázových, tak látkových plen se v průběhu času snižuje. Podle studie DEFRA se uvádí, že uhlíková stopa (vyjádřená jako CO2 ekvivalent) jednorázových plenek klesla v období 2008 až 2021 o 27 procent a u opakovaně použitelných látkových plenek až o 38,5 procenta.

Autoři této studie vypočítali kumulativní uhlíkovou stopu jednorázových a látkových plen za předpokladu, že jsou používány do 2,5 let věku dítěte. Tato studie předpokládala výrazně nižší průměrnou spotřebu plen, než bylo uvedeno dříve v tomto článku. Autoři vypočítali spotřebu pouze 4,16 jednorázových plenek na den. V případě látkových plenek se sice předpokládá spotřeba o 15 procent vyšší, ale stále je to pouze 4,8 ks denně.

I rajská nebo svíčková s knedlíkem mohou být nutričně vyvážené pokrmy, říká ministerstvo školství

Do výpočtu LCA (dopad výrobku od počátku do konce svého života) byly zahrnuty všechny faktory, od výroby plenek přes dopravu až po spotřebu energie a vody během používání. V případě jednorázových plenek se na konečné uhlíkové stopě nejvíce podílela výroba materiálu a plenek samotných (63 %). U látkových plen to pak byla spotřeba energie a vody při jejich používání (především praní a sušení) s podílem až 85 %.

Nicméně důležité je, že tato studie pracovala s údaji relevantními pro Spojené království. Například u zpracování na konci životnosti předpokládala, že u jednorázových plenek bude až 78 procent odpadu energeticky využito a pouze 22 procenta bude uloženo na skládku. Uhlíková stopa tohoto faktoru by tedy byla v případě používání jednorázových plenek na Slovensku pravděpodobně vyšší, vzhledem ke stále převažujícímu skládkování komunálního odpadu.

Studie DEFRA rovněž předpokládala, že většina látkových plen je vyráběna v Číně, Turecku, Indii a na Tchaj-wanu (pouze jeden výrobce pochází přímo ze Spojeného království), což vedlo k výsledné uhlíkové stopě 1,81 kg CO2 při výrobě a distribuci jedné látkové pleny.

Kdy vede myčka a kdy vajíčko. Aneb jak můžeme snížit svou uhlíkovou stopu

Na Slovensku a v České republice však existuje poměrně velký výběr místních značek látkových plen, jejichž používání může výrazně snížit uhlíkovou stopu výroby a distribuce. Jeden z českých výrobců látkových plen, společnost Bamboolik, deklaruje uhlíkovou stopu z výroby jedné pleny ve výši přibližně 0,5 kilogramů CO2.

Uvažujeme-li o použití 20 látkových plen během plenkovacího období, pouhým nákupem místní značky namísto dovozu z Asie je možné ušetřit přibližně 26 kilogramů CO2.

Podle této studie tak činí uhlíková stopa jednoho přebalení přibližně 120 gramů CO2 u jednorázových plen a přibližně 79 gramů CO2 u látkových plen. To znamená, že používáním látkových plen lze ušetřit 34 procent uhlíkové stopy na jedno přebalení ve srovnání s jednorázovými plenami, a to i přesto, že látkové pleny mají vyšší počet přebalení.

Při výpočtu za dvouleté období používání, s předpokládanou spotřebou 5460 jednorázových plen a o 15 procent větším počtem přebalení u látkových plen, je pak vypočtena potenciální úspora až 159 kilogramů CO2 u látkových plen.

Pro představu, toto množství CO2 spotřebuje průměrný osobní automobil s benzínovým motorem na cestu dlouhou přibližně 970 km. Jedná se o trasu z Bratislavy do Chorvatska na ostrov Brač.

Tipy, jak snížit uhlíkovou stopu plenek

Jednorázové plenky:

Možnost používají takzvané ECO pleny – vyrobené z přírodních materiálů bez použití chlóru. Výrobci navíc v takovém případě deklarují biologickou rozložitelnost. Vzhledem k nedostatku kyslíku se však tyto plenky na skládce pravděpodobně nerozloží rychleji než jiné. A už vůbec ne, pokud jsou zabaleny v plastovém pytli na odpadky.

Používání plenky od místních výrobců.

Používaní jednorázových plen pouze v případě, že je komunální odpad následně energeticky využit a není skládkován.

Textilní pleny:

Nákup plenky od místních výrobců – úspora CO2 z dopravy.

Nákup použité pleny

Minimalizace praní plenek (minimálně jednou za 3 dny). Ušetříte tak spotřebu vody i elektrické energie. V tomto případě však potřebujete dostatečné množství plen (také v závislosti na tom, zda sušíte v sušičce).

Praní plenky při doporučené teplotě 60 °C. Oproti praní na 95 °C ušetříte energii a zajistíte maximální životnost plenek.

Sušení „přirozeně“, tedy ne v sušičce. Ušetříte energii a zajistíte maximální životnost plenek.

Používaní pro více dětí – anebo je prodejte/darujte k opětovnému použití.

Avatar
Lucia Cedzo

Lucie Cedzo působí jako manažerka ve společnosti Cyrkl a řídí projekty v oblasti oběhového hospodářství odpadů. Propojuje tak původce odpadů s recyklátory či dalšími kupci.