Německo nedodrží termín pro rozhodnutí o trvalém úložišti vysoce radioaktivního jaderného odpadu do roku 2031, jak předpokládá německý zákon. Zpoždění by mělo dosáhnout nejméně 15 let.

Německá společnost pro ukládání radioaktivního odpadu (BGE), která byla pověřena hledáním úložiště, uvedla, že cíl rozhodnout o úložišti do roku 2031 nelze splnit kvůli „vysokým požadavkům na výběr lokality s co nejlepším zabezpečením“, jak uvádí německá tisková agentura dpa v článku, který přinesl deník Der Spiegel.

Ve zprávě BGE jsou poprvé uvedeny časové rámce pro všechny fáze procesu výběru lokality, přičemž jsou zohledněna rizika termínů a možnost urychlení procesu. Zpráva došla k závěru, že bezpečnostní požadavky by měly mít přednost před časovými specifikacemi.

„Výběr lokalit je pro celou společnost projektem století. Oprávněný časový tlak, který vznikl v důsledku nařízení o cíli do roku 2031, pomohl všem zúčastněným rychle zahájit postup a vybudovat odpovídající kapacity. Součástí transparentního a důvěryhodného postupu je však také zahájení věcné diskuse o dalším harmonogramu již nyní,“ vysvětluje Steffen Kanitz, generální ředitel odpovědný za výběr lokalit v BGE.

Použité jaderné palivo, které není odpad. Stovky tun čekají ve skladech elektráren

Spolkový úřad pro bezpečnost ukládání jaderného odpadu (BASE), který dohlíží na hledání vhodného úložiště, v komentáři k tomuto zpoždění uvedl, že BGE „dosud nepředložila plán, jak by měl být postup, který je ve skutečnosti rozsáhlý, proveden během zbývajících devíti let“.

Rozhodnutí o lokalitě konečného úložiště pro vysoce radioaktivní odpad by mohlo být podle rychlejšího ze dvou scénářů určeno do roku 2046, píše deník Süddeutsche Zeitung, který se odkazuje na dokument BGE. Podle dokumentu by v případě pomalejšího scénáře nebylo rozhodnutí přijato dříve než v roce 2068.

Německý parlament 11. listopadu formálně odsouhlasil prodloužení doby provozu zbývajících tří jaderných elektráren v zemi. Kancléř Olaf Scholz v říjnu rozhodl, že elektrárny nebudou odstaveny 31. prosince letošního roku, jak bylo původně plánováno, ale budou v provozu až do 15. dubna 2023.

V současné době je v Německu šestnáct dočasných úložišť radioaktivního odpadu. Nedávné rozhodnutí Švýcarska, které jako nejvhodnější lokalitu svého jaderného úložiště vybralo lokalitu v blízkosti německých hranic, uvedlo do pohotovosti sousední obce a německé zákonodárce. Ti uvedli, že před rozhodnutím o konečné lokalitě jsou nutné další konzultace mezi všemi zúčastněnými stranami v regionu.

Článek byl publikován na webu oenergetice.cz.

Redakce oEnergetice.cz
Redakce oEnergetice.cz

Internetový portál oEnergetice se zaměřuje na zpravodajství a odborné články z energetického sektoru, nabídky práce a monitoring médií.