Prezident Spojených států amerických Joe Biden schválil minulý týden přelomový zákon, díky kterému v následujících letech USA investují 370 miliard dolarů do transformace energetiky a klimatických opatření. O co přesně jde?

Základní kontext je následující. Stejně jako Evropská unie, chtějí i USA dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a do roku 2030 snížení emisí o padesát procent oproti roku 2005.

USA jsou po Číně v absolutních číslech největším emitentem emisí skleníkových plynů (v roce 2019 šlo o 5,7 gigatun), v přepočtu na osobu však dosahují hodnot téměř dvakrát vyšších než Čína.

V rámci schváleného programu se má investovat 370 miliard dolarů, což je zhruba devět tisíc miliard korun. Pro srovnání, roční rozpočet České republiky je zhruba 1 500 miliard korun.

Jde tedy o přelomovou legislativu na cestě ke klimatické neutralitě do roku 2050. Je součástí tak zvaného Inflation Reduction Act (neboli Zákona pro snížení inflace, pozn. aut.), který kromě energetiky a klimatu míří i k podpoře dostupné zdravotní péče a léků, snížení deficitu, nebo změnám v daňovém systému. Celé znění (zhruba sedm set stran v rozšířené verzi i s pozměňovacími návrhy Senátu) je k dispozici zde.

Původně jde o plán „Build Back Better“, který ale nezískal v Kongresu dostatečnou podporu. Ten obsahoval na klima ještě více financí (550 miliard dolarů). Kvůli snahám o dosažení kompromisu byl ale osekán a po podpoře senátora Joe Manchina prošel minulý týden Kongresem těsnou většinou hlasů Demokratické strany.

Jde o největší objem investic směřujících do klimatu v historii USA, který by podle předběžné studie týmu Jesse Jenkins ze Zero Lab Princeton University, mohl vést ke snížení emisí skleníkových plynů přibližně o 42 procent do roku 2030 v porovnání s 2005.

Komunitní energetika pomáhá srazit ceny energií. Česko v ní ale zaostává

Jakou budou mít investice podobu

Investice schválené v USA budou mít následující podobu:

  • Slevy na dani a přímá podpora pro domácnosti pro instalaci solárních panelů, tepelných čerpadel, nákupu elektromobilů,
  • Podpora energetických družstev,
  • Rozvoj čisté energie – investice do výstavby nových větrných a solárních elektráren, technologií rozvíjejících geotermální a jadernou energetiku, včetně vzniku trhu pro výrobu klíčových součástek přímo v USA. Podrobněji jsou jednotlivá opatřené rozepsána zde.

Investice by měly vést ke snížení cen energií, a tedy nákladů pro domácnosti a podniky, a k vytvoření milionů nových pracovních míst. Počítá se s masivními investicemi do obnovitelných zdrojů a do rozvoje celého trhu obnovitelných zdrojů, včetně výroby přímo v USA. Zákon má i sociální pilíř, tedy podporu zasažených skupin, a myslí i na podporu technologií pro zachytávání uhlíku anebo unikajícího methanu.

Financování balíčku chce zákon zajistit důslednějším výběrem daní, zavedením minimální daně patnáct procent pro korporace vydělávající víc než jednu miliardu dolarů ročně nebo zdaněním zpětného odkupu akcií korporacemi.

Článek byl publikován na webu Fakta o klimatu.

Avatar
Kateřina Kolouchová

Kateřina působí jako analytička webu Fakta o klimatu, který se snaží prostřednictvím dat, informací, infografik kultivovat v Česku debatu o klimatické změně. Kateřina se zaměřuje na klimatickou politiku v kontextu ČR a EU.