České firmy se zlepšují v přístupu k udržitelnosti, zaostávají ale v reportování ESG dat, zjistila analýza

České firmy nedostatečně reportují emise skleníkových plynů, nezveřejňují klimatická rizika pro různé časové horizonty, a z velké části se nezabývají ani informacemi o lidských právech a due diligence, které jsou ...