Výhodnějším pojištěním Kooperativa motivuje obce k péči o krajinu, říká ředitel Nadace Kooperativy

Kooperativa spustila v roce 2022 Prevenční program pro odolnější krajinu s cílem podpořit adaptaci Česka na změnu klimatu. Sedmi zapojeným obcím zaplatila úvodní studii proveditelnosti, která obsahuje seznam opatření ve zranitelných místech krajiny, odhad nákladů a doporučení vhodných dotací.