Udržitelnost přestává být okrajovým tématem. Nyní ovlivní i to, za kolik si firma půjčí a jaké získá investice

V roce 1972 proběhla ve Stockholmu první mezivládní konference na téma životního prostředí a od té doby se jeho problémy řeší. Až do letošního roku ale udržitelnost zůstávala tématem jen ...