Emisní povolenka a uhlíkové clo, dvě zbraně EU v boji se skleníkovými plyny

V roce 2005 zavedla Evropská unie poplatky za znečišťování ovzduší s cílem omezit emise skleníkových plynů. Od té doby se systém emisních povolenek vyvíjí a rozšiřuje na další sektory. Systém ...