Vlci v krajině pomáhají snižovat škody v lesích či na plodinách na poli, ale i erozi

S návratem vlků do krajiny se pojí obavy z ekonomických škod na chovu hospodářských zvířat. Vlci ale mají i řadu pozitivních dopadů jako omezení počtů spárkaté zvěře, což vede k obnově stromů a menší erozi nebo ke snížení škod v lesích či na plodinách na poli.