Toxických látek v ovzduší loni přibylo. Nejvíce hřešily chemička Spolana, cementárna a uhelné elektrárny

Množství vypouštěných látek, které způsobují rakovinu, genetická poškození a ohrožují reprodukci se v Česku meziročně výrazně zvýšilo. Narostly také emise skleníkových plynů a rtuti, na kterých se stále nejvyšší měrou podílejí uhelné elektrárny.