Nový zákon má poprvé jasně stanovit protipožární vybavení pro garáže s dobíječkami elektroaut. Čelí ale připomínkám, kvůli kterým se nyní musí přepracovat. Experti se bojí, že Česko bude mít nejpřísnější pravidla z celé EU. Developeři odhadují, že vybavit takto garáže prodraží parkovací místa o desítky tisíc.

Hasiči připravují zákon o tom, jaké protipožární prvky má mít hromadná garáž s elektronabíječkami. Bude to vůbec první požární legislativa, která pro nabíjení elektroaut v garážích v Česku vznikne, dosud se stavitelé řídili pouze doporučeními.
Hasiči by do zákona rádi ukotvili, že garáže s nabíječkami budou mít instalované pasivní a aktivní prvky požární ochrany, jako například zařízení pro rychlou detekci požáru. Je to elektrická požární signalizace, která zajistí včasné zpozorování případného planoucího auta.

„Pokud se signál přenese k hasičskému záchrannému sboru, dojde k rychlejší reakci, zásahu, a tedy i menším škodám,“ říká Jiří Fröhlich, mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Dále by měl v garážích být například systém aktivního hašení, což může být takzvaný sprinkler u stropu. „Zabrání rozšíření požáru na celý prostor garáže, a tedy fatálním požárům,“ pokračuje Fröhlich.

A stejně tak by měla v garážích být zařízení pro odvod kouře a tepla, která mimo jiné zajistí bezpečnou evakuaci nebo sníží tepelné namáhání konstrukcí. Materiály, z nichž budou garáže postaveny, by také měly být schopné po jasně danou dobu odolávat podmínkám požáru.

„Zároveň je cílem, aby právní úprava byla v právním řádu ukotvena pokud možno co nejdříve. Jednak to umožní bezpečné parkování vozidel v hromadných garážích, ale také zabrání nejasným názorům při projektování nových staveb,“ podotýká Fröhlich. Hasiči vznik zákona zdůvodňují i tím, že odpovídající podmínky požární bezpečnosti garáží zároveň přicházejí coby požadavky EU ohledně dobíjecích stanic.

Jako v Kocourkově: nabíječky pro elektroauta koupené z veřejných peněz nesmí používat veřejnost

Stavba dražší v řádu milionů

Proti závazným protipožárním pravidlům se ale stavějí developeři. Podle nich nové prvky prodraží stavby i o miliony. Například stabilní hasicí zařízení, tedy sprinkler ze stropu, nebo zařízení pro odvod kouře, bývají nákladná. „Vyžadují určité prostorové nároky, o nákladech v řádu milionů nemluvě,“ řekl pro Ekonews.cz Jan Hruška, technický manažer ve společnosti Skanska.

„Bavíme se o nádržích, strojovnách, záložních zdrojích, větracích šachtách, požárních ventilátorech, znamená to vybudovat to vše stavebně, jde tedy o nároky na prostor. Plus další náklady jsou pak vybavit prostory požárními technologiemi,“ dodává Hruška.

Požáry elektroaut v garážích

V roce 2022 – 3 požáry elektromobilů (z důvodu technické závady)
– 2 požáry elektrického vozítka na golf

Do září 2023 – 4 požáry elektromobilů (z toho 2x se jednalo o požár nákladního elektromobilu)
– 2 požáry vysokozdvižného elektrického vozíku.

Příklady požárů v garážích
27. 6. 2022 – Požár elektromobilu v garáži rodinného domu, Dynín, okr. České Budějovice,
škoda: 2 000 000 Kč
4. 5. 2023 – Požár elektromobilu v podzemní garáži administrativní budovy, Praha-
Vinohrady, škoda: 1 000 000 Kč

Zdroj: GŘ – HZS ČR

Dalším úskalím je pak předvídatelnost. Tedy, že se dopředu neví, jaké budou požadavky, od kdy budou platit, jaká budou přechodná ustanovení a tak dále. „V Evropě jsou v různých zemích požadavky různé, neradi bychom ale, aby naše předpisy byly nejpřísnější. Jedna z možností je odstupňování požadavků v závislosti na počtu aut v garáži,“ navrhuje Hruška.

Podobně k opatřením přistupuje také developer Crestyl, který na Praze 5 staví rezidenční projekt Semerínka s téměř dvěma sty byty. „Při řešení našeho projektu jsme se spojili s předními odborníky na požární ochranu staveb a spoluautory norem, abychom našli optimální technické řešení pro specifické parametry garáží. Další doporučená požární opatření, která se objevují v návrzích nových legislativních předpisů, již ale náklady na výstavbu výrazně zvyšují,“ podotýká projektový manažer Crestylu Pavel Tošovský.

A to by se mohlo promítnout i do cen parkovacích stání. Podle odborníků, které oslovila ČTK, by parkovací místa v komerční nemovitostech mohla být dražší až o 70 tisíc korun a v bytových domech až o třetinu.

"Moje první elektroauto bylo nejlevnější auto, které jsem kdy vlastnil". Elektromobilisté sdílejí zkušenosti s nákupem ojetin

Připomínky poslaly zákon na začátek

Nově chystaný materiál z dílny Ministerstva vnitra, pod které hasiči patří, se zasekl v meziresortním připomínkovém řízení. K návrhu se totiž sešla velká řada připomínek, proto se připomínkování přerušilo a jednalo se o něm ve speciální pracovní skupině, kterou hasiči ustanovili. Novou legislativu začalo ostře kritizovat například ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Tomu se nelíbilo, že vyhláška se vztahovala i na stávající stavby.

„Proti tomu vzneslo MMR zásadní připomínku, protože by vlastníci museli tyto garáže dodatečně dovybavit novými zařízeními. To by pro ně znamenalo značnou finanční zátěž. Požadovali jsme, aby se vyhláška vztahovala pouze na nově budované garáže. Popřípadě aby vyhláška obsahovala dlouhé přechodné období, například deset let, do kdy by vyhlášku bylo nutné splnit, aby vlastníci stávajících garáží mohli finanční zátěž rozložit do delšího času,“ vzkázala mluvčí MMR Veronika Hešíková.

Ministerstvo dopravy zase namítlo, že z pohledu uživatelů jsou požadavky na požární bezpečnost v garážích s nabíječkami velmi přehnané. Mělo obavu z toho, že pokud se norma takto přijme, mohlo by to zbrzdit rozvoj elektromobility v Česku. Vyhláška by podle připomínek ministerstva měla být přijata v souladu s tím, jak k dané problematice přistupují jiné státy. Bylo by prý alarmující, pokud by Česká republika měla být prvním státem, který by takto přísnou úpravu přijal.

Proti návrhu se také postavila Asociace pro elektromobilitu České republiky. Její ředitel Lukáš Hataš už dříve pro web fdrive.cz uvedl, že je třeba soustředit se především na bezpečnost při rychlém dobíjení. „U běžného dobíjení je riziko zanedbatelné. Z pohledu Asociace je tedy třeba rozlišovat reálné a domnělé riziko a neházet všechny baterie a dobíjení do jednoho pytle,“ soudí Hataš.

Ve flotilách firem přibývají elektroauta, pravidla pro domácí dobíjení služebních vozů teprve vznikají

Auto se při vzplanutí samo odpojí

Výrobci elektro aut, které redakce Ekonews.cz oslovila, ubezpečují, že vozy jsou během nabíjení proti požárům dobře jištěné. Například Jiří Brynda, mluvčí Škoda Auto, ujistil, že kontrola teploty během nabíjení probíhá jak na voze, tak i na nabíjecí soustavě, která je s vozem propojená. Navíc auto se v případě vzniku požáru od nabíjení samo odpojí.

„Vůz si teplotu baterie dokáže automaticky korigovat také pomocí chladícího systému. Automaticky řízená bezpečnostní opatření vysokonapěťové baterie se skládají z několika kroků – omezení nabíjecího výkonu až na nulovou hodnotu, automatické odpojení vysokonapěťového systému od přívodu energie či varovné hlášení na displeji řidiče, které vyzve uživatele k opuštění vozu a kontaktování IZS,“ popisuje Brynda.  Automobilka zatím neregistruje žádný případ zahoření svého auta během nabíjení.

Stejně tak u elektromobilů Hyundai systém vozu v případě zjištění teplotní anomálie během nabíjení automaticky proces přeruší. Totéž platí během jízdy – tok energie z baterie se přeruší jakmile je zjištěna závada. „V případě nehody se baterie během milisekund automaticky odpojí od ostatních vysokonapěťových součástí a kabelů. Dvanáctivoltový elektrický systém však nadále funguje a napájí například výstražná světla,“ říká Jan Rodek, mluvčí českého Hyundai.

Faktem však je, že požárů vozů na elektrický pohon s tím, jak roste počet elektroaut, přibývá. Naposledy letos v září způsobil hořící nákladní elektromobil v logistickém areálu v Jenči u Prahy škodu kolem pěti milionů korun. Za celý loňský rok evidují hasiči celkem 21 požárů zařízení s elektropohonem, kam kromě elektromobilů ale počítají i elektrokola či elektrokoloběžky.

Letošek už tato čísla dávno překonal – jen do července zasahovali hasiči u 55 případů. Pro srovnání – v roce 2021 zaznamenali hasiči pouze deset takových požárů. Nárůst ovšem souvisí s tím, že se zvyšuje celkový počet dopravních prostředků na baterie.

Jak se hasí elektromobil

Pokud není zasažena požárem baterie, vedou hasiči zásah jako u běžného požáruautomobilu. V případě, že požár zasáhne přímo baterii, je hašení složitější: auto musí hasičivytáhnout mimo prostor garáže a ponořit jej do speciálního kontejneru na hašení. Pokud hasívozidlo jako celek, mělo by být následně ponořeno do vodní lázně v kontejneru pro hašeníelektromobilů. Tento postup využívají hasiči hlavně na volných prostranstvích, kde mají volnýpřístup pro techniku.

Pokud je automobil zaparkován například v hromadných podzemních garážích, je potřeba hovyvézt na vhodné místo, kde může být umístěn do vodní lázně nebo se aplikuje alternativnípostup – hašení pomocí zařízení CCS Cobra (Cold Cut System). To je zařízení, které jeschopno hasit vodním paprskem pod tlakem cca 300 barr takovým způsobem, že má i řezacíúčinky. Pomocí něho se můžou hasiči například dostat do vnitřní části samotné baterie atímto aplikovat potřebné hasivo a zároveň i ochlazovat baterii. Opět však platí, že poté jenutné ponoření vozidla do kontejneru s vodou. Po ochlazování by měl být elektromobilumístěn na karanténní plochu, kde nehrozí v případě opětovného zahoření rozšíření požáruna okolí.

Zdroj: Generální ředitelství HZS ČR

Zuzana Keményová
Zuzana Keményová

Zuzana je zapálená propagátorka témat ochrany životního prostředí, CSR, vědy a inovativních (pokud možno prospěšných) nápadů. Dvanáct let pracuje jako redaktorka Hospodářských novin a spolupracuje i s dalšími médii, pokud to má smysl. Vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Karlově.