Další vlna kotlíkových dotací, které pomáhají lidem vyměnit staré spotřebiče pro vytápění za šetrnější k životnímu prostředí, se blíží. Podle Asociace pro optimalizaci komínů a spalování ale může výměna kotle napáchat i spoustu škody. Redakce Ekonews proto společně s asociací připravila několik tipů, na co je dobré dát si pozor, než si nové vytápění pořídíte.

Výměnou jednoho kotle se podle ministerstva životního prostřed do ovzduší nevypustí 40 kilogramů prachu. V určitých případech to může být i více než 180 kilogramů nebezpečných částic. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu se v tuzemsku mezi roky 2016 a 2021 – tedy v době, kdy běžely předešlé kotlíkové dotace – zmenšilo území s nadlimitní koncentrací karcinogenního benzo[a]pyrenu, jež produkuje především lokální vytápění, z 25,9 na 6,1 procenta. Spolu s tím klesl podíl populace zasažené nadlimitním znečištěním z 55,7 procenta na 20 procent.

Jenže nervozita z nedostatku plynu a zvyšujících se cen energií před letošní zimou situaci změnila. Český hydrometeorologický ústav uvádí, že koncem loňského roku se ovzduší po dlouhé době zhoršilo. Podle energetického experta Waltera Sodomky z Asociace pro optimalizaci komínů a spalování je na vině 100 až 300 tisíc nových znečišťovatelů, respektive spotřebičů na tuhá paliva, které byly navíc uvedeny do provozu.

„Spousta lidí podlehla poplašným zprávám a přešla na něco, co se jim jeví jako udržitelný zdroj, což je v praxi spalování všeho, co se dá sehnat,“ říká Sodomka.

Cílem je snížení nákladů i emisí

Kotlíkové dotace jsou jednou ze tří možností, jak v domácnosti vylepšit hospodaření s energiemi. Další jsou Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light. Posledně jmenovaný program se zaměřuje rovněž na seniory a nízkopříjmové domácnosti, přičemž slouží na pořízení zateplení a nově také fotovoltaiky pro ohřev vody. Domácnosti rovněž nemusejí mít k dispozici celou částku nutnou k renovaci – část dotace se poskytuje zálohově předem.

Nejsme nejlevnější, ale máme stálou cenu elektřiny, říká předseda evropské federace energetických družstev

Z hlediska znečištění jsou nejhorší staré kotle, které lidé znovu uvedli do provozu. Asociace pro optimalizaci komínů a spalování (APOKS) ale varuje i před unáhlenou výměnou starých kotlů za nové a kvapným přechodem na „ekologičtější“ způsob vytápění podpořený kotlíkovými dotacemi.

„V praxi dochází často k situaci, kdy je nový zdroj osazen i v případech, kdy je již dopředu zcela zřejmé, že tato akce nepovede ani k finanční úspoře, ani ke snížení emisí. Leckdy je výsledkem dokonce zcela nefunkční topná soustava. Smutným výsledkem potom je, že většina žadatelů se po zjištění, že instalací nového zdroje nebylo dosaženo snížení nákladů, vrací k vytápění pevnými palivy,“ upozorňuje Sodomka.

Na co tedy dát před výměnou pozor?

1. Přemýšlejte, kde žijete

Ne každý z nás obývá novostavbu, která může být pro moderní zdroje vytápění uzpůsobena už od projektu. Například tepelné čerpadlo potřebuje adekvátní topnou soustavu. Pokud je v celém domě podlahové topení, tak je v pořádku. Ale pokud máte litinové radiátory, standardní tepelné čerpadlo za 300 tisíc korun bude mít problém objekt vytopit. „Když netopí, stává se elektrokotlem. Dost lidí tak zjistilo, že platí více než předtím. V praxi se stává, že žadatel, který instaluje tepelné čerpadlo, po jeho instalaci nedosahuje takových výsledků, jaké si představoval,“ varuje Sodomka.

2. Využijte poradenství od státu

V Energetických konzultačních a informačních střediscích (EKIS) v síti ministerstva průmyslu vám mohou poradit, jaký spotřebič je pro váš konkrétní projekt nejvhodnější. Dotovaná část poradenství spočívá v osobní návštěvě nebo e-mailu. Pokud přinesete veškerou dokumentaci k domu, měli byste se dobrat alespoň toho, jaký kotel či způsob vytápění se pro váš domov hodí nejvíce.

3. Najměte si vlastního poradce

Pokud chcete, aby vaše topná soustava fungovala co nejlépe, můžete zaplatit za odborné poradenství. Cena se pohybuje obvykle v rozmezí od 10 do 20 tisíc korun. „Projektant má na rozdíl od dodavatele kotle či fotovoltaiky za realizaci odpovědnost. Pokud by se i do této oblasti napřela podpora státu, bylo by to nejlepší. Bohužel tomu tak není, v kotlíkových dotacích je primárně dotován zdroj,“ říká Sodomka. Ideálně by se měli k projektu vyjádřit projektant, zhotovitel a stavební dozor, nicméně v praxi se jen zlomek žadatelů snaží o nezávislou konzultaci.

„Žadatel se musí nejen naučit obsluhovat moderní zdroj, ale ještě musí vyladit spolupráci tohoto zdroje se svojí stávající topnou soustavou. A to se bohužel v praxi často nedaří,“ připomíná Sodomka.

4. Žádné ústní smlouvy, žádná práce bez faktur

Pamatujte na to, že firmy, které vám spotřebič prodávají, mají na prodeji velký zájem. Věc s nimi konzultujte, ale zároveň informace ověřujte u nezávislého odborníka. Veškeré úkony, které firma v souvislosti a instalací provede, dokumentujte. Účtenky a faktury si schovávejte. Pokud nebude v budoucnu něco v pořádku, může vám to pomoci se bránit.

„Bohužel většinou se realizačním firmám podaří docílit stavu, že i pan domácí má máslo na hlavě. Stačí ústně uzavřená smlouva o dílo. Také jsou tam často finanční toky mimo fakturaci, což také staví zákazníka do nevýhodné pozice,“ uvádí Sodomka.

5. Vybírejte ověřené firmy

Může se stát, že zařízení od lokálních firmem budou vyprodaná. V takovém případě postupujte obezřetně. Koupit si zahraniční kotel může být ošemetná věc. Spotřebič dovezený z Velké Británie či Řecka nemusí být optimální pro středoevropský způsob života a místní normy. Například v Anglii mají jiné rozměry komínů. Navíc může být problém sehnat náhradní díly.

Pozor ale musíte dávat i u českých prodejců. Mnozí si dávají záležet na tom, aby v technické dokumentaci používali výrazy, které nejsou dohledatelné ve stanovených normách. „Parametry spotřebiče tam nejsou uvedeny, nebo jsou na posledních stránkách. Když pak děláme ověřovací výpočty funkčnosti topné soustavy, na což máme evropskou normu a software, tak to vcelku běžně nevychází,“ dodává Sodomka.

6. Věnujte péči obsluze spotřebiče

Spotřebiče na tuhá paliva fungují „ekologicky“ pouze, když se do nich správně přikládá. Spotřebič proto musí jet na plný výkon, aby tvořil minimum emisí, a následně by měl vychladnout. Lidé se ale nechtějí ve svých zateplených objektech potit, a proto kotle často „přidušují“. Chtějí z nej dostat minimální výkon, zato nepřetržitě. Tak ale vzniká spousta emisí.

„Když přijdeme k 15 let starému plynovému spotřebiči, změříme si spaliny, účinnost a emise, tak zjišťujeme, že provoz je i po tak dlouhé době optimální. Ale kotle na pevná paliva po dvou letech provozu? To je drastický odklon od výrobcem deklarovaných hodnot,“ říká Sodomka.

7. Z pevných paliv volte pelety

Koupíte-li kvalitní pelety, stačí je nasypat do kotle a zmáčknout tlačítko. Podle APOKS se v tomto ohledu obsluha nejvíce podobá plynovému kotli. Pokud opravdu stojíte o ekologický provoz a nevadí vám investice v řádu desítek tisíců korun, pořiďte si jako přídavné zařízení odlučovač pevných částic. V Německu jsou odlučovače naprosto běžné a mnohde se bez nich kvůli přísným normám ani neobejdou.

Jak fungují kotlíkové dotace

– Nízkopříjmové domácnosti mohou získat až 95procentní podporu na výměnu emisně nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. Konkrétně se jedná o náhradu za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. O podporu mohou domácnosti zažádat i v případě, že zastaralé zařízení vyměnily už dříve. Základní podmínkou je, že k výměně došlo po 1. lednu 2021.

– Žádosti mohou podávat senioři čerpající starobní důchod, invalidé ve 3. stupni invalidity či domácnosti, které čerpají příspěvek na bydlení. Bude poskytována zálohově. K dispozici je 1,7 miliard korun, což odpovídá zhruba 15 tisícům výměn.

– Vyřízení žádostí včetně vyplácení finanční podpory mají ve své gesci kraje, které mají i povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 procent z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem, po dokončení a doložení realizace bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

– Všechny kraje vyhlásí výzvy do konce června a žádosti začnou elektronicky přijímat postupně od letních prázdnin.

– O finanční podporu na výměnu kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Pro ně určena 50procentní podpora z programu Nová zelená úsporám. V něm si žádost může podat každý bez prokazování výše příjmů a má možnost výměnu kotle rovnou zkombinovat i s dalšími úspornými opatřeními, která výsledný úsporný efekt ještě zvýší.

– Mezi podporované zdroje už patří pouze spotřebiče na biomasu a tepelná čerpadla, a to jak u nízkopříjmových, tak u ostatních domácností. Zcela vypadla dotace pro fotovoltaiku a plynové spotřebiče.

Zdroj: MŽP

Irena Buřívalová
Irena Buřívalová

Irena prošla MF Dnes nebo ekonomickými týdeníky Euro a Czech Business Weekly. Nejradši píše o věčných chemikáliích v oblečení, ekologickém zemědělství, odpadech, rychlé módě a bioplastech.