Potravinové banky se v důsledku války na Ukrajině potýkají s nedostatkem zásob. Zájem o potravinovou pomoc je obrovský, největší nápor se přitom ještě očekává.

Poptávka po službách potravinových bank vzrostla v posledních letech o desítky procent. S vlnou uprchlické krize v důsledků války na Ukrajině roste potřeba potravinové pomoci ještě rychleji a potravinové banky jsou na hranici svých kapacit i možností.

„Momentálně se všechny potravinové banky potýkají s enormní poptávkou po potravinách pro uprchlíky z Ukrajiny. Sklady jsou spíše prázdné,“ popisuje situaci Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Chybí především potraviny, které se dají okamžitě konzumovat, jako jsou paštiky, sušenky nebo dětské kapsičky. Nedostatkové jsou ale i konzervy nebo instantní polévky.

Podpora obchodníků nestačí

Řetězce, které s potravinovými bankami spolupracují, na situaci reagují mimořádnými potravinovými sbírkami či dary přímo pro ukrajinské uprchlíky.

„Na všech prodejnách napříč Českou republikou a na iTesco.cz nyní pořádáme až do 18. března mimořádnou potravinovou sbírku. Pomoc bude ve spolupráci s potravinovými bankami směřovat těm, kteří ze země před válečným konfliktem uprchli a jsou na území Česka,“ uvádí Jakub Žižka, mluvčí řetězce, a dodává, že Tesco pak dary svých zákazníků zdvojnásobí.

K podobnému kroku se rozhodl i Kaufland. „V tomto týdnu jsme darovali Federaci potravinových bank potravinovou pomoc v hodnotě 2,5 milionu korun na pomoc ukrajinským uprchlíkům,“ uvádí mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Zboží v hodnotě 2,5 milionů korun daroval potravinovým bankám prostřednictvím České federace potravinových bank i Lidl, online prodejce Rohlík, ale i další velké společnosti.

I přes mimořádné dary řetězců a dalších firem však poptávka převyšuje nabídku. Podle dat České federace potravinových bank stoupla už v důsledku koronavirové pandemie poptávka po potravinové pomoci o více než třicet procent. Vzhledem k uprchlické vlně počítají potravinové banky s ještě větším nárůstem poptávky po svých službách.

„Předpokládáme, že příští měsíce budou velmi náročné po všech stránkách. Pokud bude pokračovat příliv uprchlíků, bude se na nás obracet stále více lidí. Už v posledním týdnu zaznamenáváme růst, který nemá v historii obdoby,“ popisuje Lachová.

Ministerstvo zemědělství s navýšením dotace nepočítá

Situaci v potravinových bankách sleduje i Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). „Byla mimořádně navýšena dodávka některých komodit, jako jsou sunary, pleny či trvanlivé jídlo do potravinových bank,“ uvádí mluvčí úřadu Jakub Augusta.

Podle MPSV se podařilo získat další finanční prostředky z evropských zdrojů ve výši 95 milionů korun určených na pomoc potravinovým bankám. „Převážná část těchto prostředků bude využita v rámci stávajícího projektu pro potravinové banky a další zapojené subjekty,“ dodává Augusta.

Prostřednictvím národního dotačního programu potravinovým bankám dlouhodobě přispívá i Ministerstvo zemědělství. Tyto finanční prostředky neslouží k nákupu potravin, ale jsou určeny na zajištění provozu a vybavení potravinových bank.

„Pro letošní rok je na tento dotační program alokována částka 83 milionů korun, která je určena zejména na záchranu bezpečných, ale dále neprodejných potravin z tržní sítě, jejich skladování a distribuci a tím prevenci vzniku potravinového odpadu,“ uvádí mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Ministerstvo zemědělství nyní finanční podporu určenou potravinovým bankám navýšit neplánuje. Potravinové banky by to ale potřebovaly. „Vzhledem ke stále se zvyšující poptávce jsme v období rozpočtového provizoria ve velmi těžké situaci. Stoupá nejen poptávka, ale i náklady,“ dodává Veronika Láchová.

Valentina Podlesná
Valentina Podlesná

Valentina vystudovala Univerzitu Karlovu, kde získala magisterský titul v oboru sociální a kulturní ekologie, předtím také bakalářský titul v oboru žurnalistiky. Zajímá se o komunitní zahrady i výrobu ekologických pracích prášků.