Park se dvěma mokřady fungující jako přírodní klimatizace, k tomu dostatek prostoru pro relax. Bytové domy s velkými balkony připravenými na vysazení zeleně, na střeše fotovoltaické panely, které vyrobí elektřinu pro obyvatele domu

Tak ve zkratce vypadá vítězná podoba chystané zelené čtvrti v Plzni s pracovním názvem Green District. Navrhla ji studentka Jana Doležalová z fakulty stavební ČVUT v Praze. Zvítězila v rámci 5. ročníku studentské architektonicko-technické soutěže Český soběstačný dům v konkurenci více než 150 studentů z České republiky i Evropy. Za prvenství ji čeká finanční odměna přesahující sto tisíc korun.

Navržený projekt má být dostavbou současné čtvrti Nová Valcha v Plzni, kterou staví developer V Invest. Na rozloze 4,4 hektaru by tady měly vyrůst bytové a rodinné domy.

Vítězný návrh podle developerské společnosti bodoval díky svojí komplexnosti. „Ačkoli se jedná o studentskou soutěž, blíží se v řadě oblastí klasickému projektu. Velmi důležité je také to, že autorka detailně přemýšlela nad technickými aspekty masivního využití fotovoltaických panelů a zároveň měla na mysli principy ekonomické realizovatelností celého projektu,“ uvedl Jaroslav Vondřička, partner a ředitel V Investu, který byl také jedním z členů odborné poroty.

Centrální park jako klimatizace i místo pro odpočinek

Navrhované čtvrti dominuje centrální park, který odděluje stávající a budoucí zástavbu a který díky dvěma mokřadům funguje jako přírodní klimatizace a prevence vysoušení krajiny. V parku se počítá také s místem pro volnočasové aktivity od venkovní posilovny přes griloviště až po víceúčelový prostor vhodný jako venkovní sportoviště a místo kulturních akcí.

Celé území je rozčleněné na několik funkčních celků. Na východě a na západě jsou bytové domy, které navazují na stávající či plánovanou zástavbu v podobě bytových domů. Centrální část patří rodinným domům.

Bytové domy mají směrem na východ a na západ umístěné velkoplošné balkony s přípravou na vysazení zeleně. Střechy bytových domů jsou osazeny fotovoltaickými panely a každý bytový dům má vlastní technickou místnost s vysokokapacitními bateriemi pro ukládání získané elektrické energie.

Mezi tři nejlepší návrhy se dostaly dva, které vycházejí z principu určitých „obytných hnízd“, tedy s vytvořením polouzavřených celků s vnitřním prostranstvím, které slouží ke komunitním účelům. Druhý nejlepší návrh představila podle poroty Kseniya Liutenko z fakulty stavební ČVUT v Praze. Její práci i návrhy dalších finalistů si můžete prohlédnout v tomto článku.

Podle zakladatele projektu Český soběstačný dům a organizátora stejnojmenné studentské soutěže Pavla Podruha, je důležité zapojovat mladé talenty do developerských projektů, protože jsou to budoucí odborníci a smýšlejí šetrněji.

„Smysluplně uvažují o nakládání s přírodními zdroji či odpady a jejich nápady přinášejí určitou přidanou hodnotu. Soutěž také ukazuje, jakým směrem se vyvíjí uvažování nastupující generace architektů i potřeby mladých lidí. Z tohoto pohledu bylo zajímavé sledovat, kolik návrhů se vrací k myšlence jakéhosi komunitního bydlení, které vhodně kombinuje soukromý a veřejný prostor,“ říká Podruh.

Odborná porota v soutěži hodnotila kvalitu urbanistického řešení a jejich architektonickou kvalitu, reálnost a ekonomickou přiměřenost, udržitelnost a hospodárnost a také kvalitu integrace energetického řešení, hospodaření s vodou a dalšími zdroji.

Veronika Němcová
Veronika Němcová

Veronika se novinařině vyučila v redakci MF Dnes, kde se s Martinou seznámily. Později psala pro Forbes či Měšec.cz. V Ekonews má na starosti hlavně finance. Ráda řídí elektrická auta, miluje běhání brzy ráno a plavání pozdě večer.