Pražanům se zjednoduší třídění. V ulicích metropole se totiž postupně začínají objevovat černožluté kontejnery, do kterých lze vhazovat plasty, kovy i tetrapaky. Změna je možná díky nové třídicí lince v Chrášťanech u Prahy.

Nejprve přijdou na řadu vnitřní domovní stanoviště tříděného odpadu, nejčastěji na území pražské památkové rezervace. V dubnu se pak Šetřivec (na popelnici psáno Še3vec) rozšíří i na venkovní stanoviště. Postupovat se má od severní části Prahy, tedy od Prahy 6 a přilehlých menších městských částí směrem k jihu do Prahy 5. Na podzim by měly být kontejnery po celém městě.

„V podmínkách hlavního města se jedná o poměrně administrativně i technicky náročný proces, proto bylo s provozy svozových společností domluveno rozdělení Prahy na levý a pravý břeh. S přechodem na tuto formu sběru se začalo již tento měsíc,“ uvádí mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Vít Hofman.

Aktuální počet venkovních stanovišť se v rámci celé Prahy pohybuje kolem 3475, z toho 3337 je nadzemních a 138 podzemních. Na každém stanovišti se teď nachází nádoby ke třídění papíru, plastu, skla, případně nápojových kartonů, kovových obalů a jedlých olejů.

„Zjednodušeně lze říci, že je dobré sledovat stanoviště tříděných odpadů, a jakmile se na nádobě na plast objeví samolepka Še3vec, je možné začít třídit multikomoditně,“ dodává Hofman.

Díky Šetřivci se sníží počet popelnic

Kolik kontejnerů díky Šetřivci zmizí z ulic, nelze podle Hofmana přesně říci. Na některých místech se počet nádob sníží, na jiných stanovištích, které jsou kapacitně hodně vytížená, nebude možné kontejnery ubrat bez náhrady.

Celkově se v Praze v roce 2022 podařilo vytřídit přes 66 tisíc tun využitelných odpadů. Podle nového webu Prahatridi třídí soustavně odpad sedm z deseti Pražanů. Pražské domácnosti loni vyprodukovaly o 4,5 tisíce tun méně směsného komunálního odpadu než v roce 2021. Je to ale především díky velkému rozšíření kontejnerů na bioodpad.

Na systém multikomoditního sběru už přešli loni v září v Brně. I moravská metropole má totiž novou velkokapacitní dotřiďovací linku.

Třídicí linka na odpad ze Še3vce

Optická třídicí linka zahájila provoz v Chrášťanech na západním okraji Prahy. Z velké části nahradí stávající ruční třídění plastů a výrazně zdokonalí proces separace. Nové zařízení je schopné tříděný odpad rozdělit na 15 druhů materiálů, takže zvyšuje podíl vytříděných materiálů předaných k recyklaci. Na zařízení lze současně vytřídit plasty, nápojové kartony a kovové obaly – tedy veškerý materiál, který se má v Praze házet do popelnice nazvané Še3vec.

Zdroj: Prahatridi.eu

Irena Buřívalová
Irena Buřívalová

Irena prošla MF Dnes nebo ekonomickými týdeníky Euro a Czech Business Weekly. Nejradši píše o věčných chemikáliích v oblečení, ekologickém zemědělství, odpadech, rychlé módě a bioplastech.