Po svátcích začíná sběr a likvidace vánočních stromků. Jen v Praze se jich vyhodí kolem 300 tisíc. Aby došlo ke správné likvidaci stromků měl by vyhozený stromek být úplně odstrojený a odložený vedle kontejnerů na tříděný či smíšený odpad.

Pražské služby po vánočních svátcích odklidí několik set tisíc stromků. „Odhadujeme až 300 tisíc stromků, ovšem přesný počet je komplikované zjistit. Navíc, část obyvatel používá stromky umělé, či jiné alternativy,“ uvádí Radim Mana, tiskový mluvčí Pražských služeb.

Aby mohlo dojít ke správné likvidaci mají být odstrojené stromky odloženy vedle kontejnerů na tříděný či směsný odpad. „Vánoční stromek by neměl být nikdy vhazován přímo do popelnice, protože by se tím zaplnila celá nádoba a znemožnilo se tak její další užívání“, vysvětluje Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. Vyhodit se dají i do velkých kontejnerů na bioodpad nebo odevzdat ve sběrném dvoře. Některá města a obce určují pro sběr stromku konkrétní místa či přistavují speciální kontejnery.

„Svoz se koná v rámci dlouhodobé smlouvy s městem. Nejsou tedy vynakládány prostředky navíc, protože je reflektován ve smlouvě,“ popisuje Mana.

Pokud jde o umělé vánoční stromky, ty nepatří ani do kontejnerů na tříděný ani na směsný odpad. Správně by se tyto stromky měly odevzdat do sběrného dvora.

Bez ozdob a háčků

Vyhazovat by se měly stromky pouze kompletně odstrojené. Zbytky ozdob nebo háčků totiž mohou komplikovat následnou likvidaci. Stromky by neměly být ani svázané či zabalené například ve fólii či kartonu. Po sběru se ve většina případů stromky štěpkují a používají se jako palivo nebo skončí v kompostu.

Z odpadu je žádané palivo. Pere se o něj kdekdo, zájem mají i teplárny a elektrárny

V případě, že průměr kmene stromku je větší než pět centimetrů, doporučuje se stromek rozřezat na přibližně metrové kusy, aby je mohly lépe zpracovat lisovací lopaty popelářských vozů.

Použité vánoční stromky nelze odevzdávat do zoologických zahrad. Mohou totiž obsahovat zbytky ozdob, háčky nebo stopy chemikálií, což by mohlo zvířatům ublížit. Zoologické zahrady přijímají pouze neprodané stromky přímo od prodejců.

Jednoduchou likvidací vánočního stromku je jeho využití k topení ve vlastním kotli nebo krbu.

Valentina Podlesná
Valentina Podlesná

Valentina vystudovala Univerzitu Karlovu, kde získala magisterský titul v oboru sociální a kulturní ekologie, předtím také bakalářský titul v oboru žurnalistiky. Zajímá se o komunitní zahrady i výrobu ekologických pracích prášků.