Závodní jídelny a restaurace v tuzemsku ročně vyhodí až 27 tisíc tun hotového jídla, vyplývá z dat organizace Zachraň jídlo. Ministerstvo zemědělství nyní připravuje vyhlášku, která má zjednodušit jeho darování. Zatím je totiž příliš komplikované.

Hlavní překážkou pro darování hotového jídla je, že se nesmí skladovat, opakovaně ohřívat, dodatečně zchlazovat nebo zmrazovat, pokud se nevydá ve stanované lhůtě. „Teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty nejméně 60 stupňů Celsia,“ vysvětluje mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Do charitativních organizací se tedy musí pokrmy dostat ještě dostatečně teplé a zabalené v souladu se zákonem. Zároveň se ihned musí vydávat potřebným, což klade značné nároky na organizaci i logistiku. „Aktuálně v Česku neexistuje jednotný návod, jak nevydané jídlo darovat. Potenciální dárce neví o tom, jaká hygienická pravidla musí dodržovat, zda musí z darovaného jídla odvádět DPH a kdo za darované jídlo nese zodpovědnost,“ popisuje Denisa Rybářová z organizace Zachraň jídlo. Ta v rámci projektu Darování jídla šetří klima vydala manuál Jak darovat hotové jídlo?, který obsahuje návod pro potenciální dárce.

Školní a nemocniční jídelny zatím hotové jídlo vyhazují

Vyhláška připravovaná ministerstvem zemědělství má situaci zpřehlednit. „Vyhláška  stanovující požadavky na pokrmy by měla možnost darování pokrmů zjednodušit v tom smyslu, že by nekladla podmínku, že ke zchlazení nebo zmrazení musí dojít bezprostředně po ukončení výroby pokrmu, ale obecně ve lhůtě stanovené pro výdej,“ uvádí mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý. Podle ministerstva by vyhláška mohla vstoupit v platnost nejdříve koncem letošního roku.

„Jestli se ale dané jídlo dokáže díky nové vyhlášce zachránit, nelze jednoznačně říct,“ uvádí Rybářová s tím, že Zachraň jídlo hodlá brzy spustit aplikaci pro komunikaci mezi potenciálními dárci jídla a jeho příjemci. „Chtěli bychom, aby v aplikaci docházelo k evidenci předávek, a bylo tedy jednoduše dohledatelné, jaké jídlo a kdy podnik daroval,“ vysvětluje Rybářová. Aplikaci by organizace ráda spustila v průběhu letošního roku.

Musíme vrátit do půdy život, jinak se bez umělých hnojiv neobejdeme, říká expert

Za další problém organizace Zachraň jídlo považuje skutečnost, že školní a nemocniční jídelny nemohou hotové jídlo darovat vůbec. „Chceme, aby bylo možné pokrmy darovat i z příspěvkových organizací, mezi něž patří většina školních a nemocničních jídelen. Proto budeme dál komunikovat s úřady, za jakých podmínek by darování bylo možné,“ popisuje další plány Rybářová.

Valentina Podlesná
Valentina Podlesná

Valentina vystudovala Univerzitu Karlovu, kde získala magisterský titul v oboru sociální a kulturní ekologie, předtím také bakalářský titul v oboru žurnalistiky. Zajímá se o komunitní zahrady i výrobu ekologických pracích prášků.