Skupina CPI Property Group bude prostřednictvím dceřiné společnosti CPI Energo od 1. dubna svým nájemcům v Česku schopna poskytnout elektrickou energii za ceny až o 20 procent nižší, než je současný cenový strop.

Díky investicím do vlastních obnovitelných zdrojů a interním traderům v CPI Energo, pomůže CPI Property Group (CPIPG) svým nájemcům snížit dopady energetické krize a současně udělá další krok k udržitelnější budoucnosti.

„CPI Energo funguje jako výrobce i dodavatel energie. Naším hlavním cílem je poskytovat energii nájemcům skupiny CPIPG, kteří si pronajímají retailové prostory nebo kanceláře. Věříme, že naše vlastní know-know, vlastní obnovitelné zdroje i schopnost nakoupit elektřinu za výhodné ceny, patří k významným benefitům, které u nás mohou stávající i potenciální nájemci najít. Tento krok je součástí našeho závazku k udržitelnosti a poskytování cenově dostupných energetických řešení našim zákazníkům,“ řekl Vlastimil Russ, ředitel CPI Energo a dlouholetý zkušený energetik, který dříve mimo jiné založil, spoluvlastnil a vedl společnost ČEZ LDS.

Činnost divize CPI Energo si dává za cíl zpřístupnit nájemcům zelenou energii z vlastních obnovitelných zdrojů, rozvíjet množství zelených zdrojů a zároveň tak snížit uhlíkovou stopu společnosti a přispět k čistší budoucnosti.

„Jsme přesvědčeni, že se jedná o významný krok vpřed při přechodu k udržitelnější budoucnosti, a jsme hrdí na to, že můžeme stát v čele této změny,“ řekl Zdeněk Havelka, výkonný ředitel skupiny CPI Property Group.

Tato iniciativa v oblasti zelené energie je v souladu s posláním skupiny CPI Property Group vytvářet udržitelnou a ekologickou budoucnost. Zaměření společnosti na obnovitelné zdroje energie nejenže pomáhá životnímu prostředí, ale také poskytuje svým zákazníkům cenově dostupná energetická řešení.

Avatar
CPI Energo

CPI Energo je energetickou společností, která vznikla v roce 2006 jako součást společnosti CPI Property Group. Obchoduje s elektřinou a plynem na území celé České republiky a přináší skupině CPIPG i jejich zákazníkům kvalitní dodávky energie.