Dnes je Mezinárodní den čistoty ovzduší. K jeho znečištění velkou měrou přispívá produkce uhelných elektráren. Stojí proto za to si připomenout, jak daleko jsou jednotlivé evropské státy v jejich „vypínání“ a nahrazování obnovitelnými zdroji.

„Mezinárodní den čistého ovzduší nám připomíná, že jsme na tom s čistotou ovzduší v Evropské unii hned po Polsku nejhůře. Důvodem je, že na rozdíl od většiny států EU masivně pálíme uhlí, ve velkých elektrárnách i v malých kotlích a kamnech,“ říká k tomu Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

A dodává, že s uhlím lze přitom skoncovat rychle. „Je ověřeno, že do roku 2030 mohou skončit uhelné elektrárny a přesto může být dost elektřiny. Také lze vyměnit všechny zbývající domácí kotle a kamna na uhlí – je ovšem třeba dál pomáhat lidem kotlíkovými dotacemi a půjčkami,“ uvádí.

Podíl obnovitelných zdrojů zatím není v Česku nijak velký a pohybuje se lehce nad sedmi procenty.  Evropská unie loni zvýšila závazný podíl pro obnovitelné zdroje energie na 32 procent. Jde o plán pro celou unii, jednotlivé státy přispívají různě. Česká vláda přišla s cílem pouhých 22 procent.

Martina Patočková
Martina Patočková

Martina začínala s novinařinou v agentuře ČTK a pokračovala v MF Dnes, psala pro E15 či Reportér Premium. Jenže pak zatoužila po větší samostatnosti. Ráda chodí po kopcích, plave s ploutvemi i bez nich a chtěla by kočku.