Instalování solárních panelů se v Česku vyplatí méně než v jiných evropských zemích. Na vině je podle Solární asociace odlišný způsob měření a účtování vyrobené a spotřebované elektřiny. Ministerstvo upozorňuje na to, že by změna zbrzdila nástup chytrých elektroměrů a přinesla by větší poplatky pro lidi bez vlastního zdroje.

Na rodinné domy i bytovky obyvatelé Česka loni instalovali podle údajů Solární asociace více než 33 tisíc fotovoltaických elektráren. Meziročně to bylo pětkrát více než předloni. Úspory ale nejsou tak velké, jak by mohly být. Investice do vlastní elektrárny se podle Solární asociace vrací o něco déle kvůli tomu, že se v tuzemsku elektřina měří a účtuje po fázích. V Evropě je přitom tento způsob na ústupu.

Součtové měření, které se používá v Evropské unii všude kromě Portugalska a části Slovenska, funguje tak, že se od spotřebované elektřiny odečte její vyrobené množství. Domácnost poté platí pouze elektřinu odebranou ze sítě v době, kdy její vlastní solární panely nestačí. Čím více majitel malé elektrárny vyrobí, tím více ušetří.

Zmatky kolem počítání

V Česku se ale měří a účtuje takzvaně po fázích. Znamená to, že se spotřebovaná a vyrobená elektřina rozdělí mezi tři fáze a pro každou z nich se vypočítává množství spotřebované elektřiny zvlášť. Vyrobená elektřina se rozděluje mezi jednotlivé fáze rovnoměrně.

Aby vše fungovalo správně, musí si domácnost koupit asymetrický střídač. Ten spotřebu řídí sám tak, aby se ze sítě odebíralo co nejméně elektřiny. Pokud by domácnost asymetrický střídač neměla, mohlo by se stát, že by dům sice dostatek elektřiny vyrobil, ale ta by namísto vykrytí spotřeby putovala do sítě.

Zapnutá mikrovlnná trouba by třeba odebírala elektřinu na jedné fázi, ale na této fázi by byla pouze třetina vyrobené elektřiny ze solárů na střeše. Zbylé dvě třetiny by domácnost odprodala za výkupní cenu do sítě a na chod mikrovlnné trouby by si paradoxně musela elektřinu dokoupit. Zaplatila by zbytečně navíc také distribuční poplatky.

Jak upozorňuje Solární asociace i expertní právní skupina Frank Bold, asymetrické střídače používané při měření elektřiny po fázích jsou dražší než symetrické. Vlastní malá elektrárna se proto i kvůli nim prodraží.

Malá elektrárna do batohu. Prodej elektroniky i přenosných fotovoltaických panelů strmě roste

Změna by zdražila elektřinu lidem bez fotovoltaiky, tvrdí ministerstvo

Způsob měření a účtování elektřiny upravuje vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu. Dříve se i v Česku využívalo součtové měření. Ke změně ale ministerstvo přistoupilo v roce 2011, aby zastavilo tehdejší „solární boom“.

Původně měl resort v plánu příslušnou vyhlášku změnit společně s připravovanou novelou energetického zákona Lex OZE II o komunitní energetice, která umožní sdílení elektřiny mezi několika domy napříč distribuční soustavou. A o změně vyhlášky ministerstvo stále ještě přemýšlí.

„O změně způsobu měření na součtové nebylo dosud rozhodnuto, přičemž ministerstvo průmyslu a obchodu považuje argumenty provozovatelů distribuční soustavy pro zachování měření po fázích za relevantní,“ uvádí pro Ekonews.cz David Hluštík z odboru komunikace ministerstva. „Jedná se o to, že změna měření na součtové by vedla k přenesení síťových poplatků na jiné zákazníky bez vlastní výrobny elektřiny (takzvaná socializace nákladů) a nereflektovala by skutečné využití sítí,“ upozorňuje. Zavedení součtového měření by údajně také zvyšovalo náklady na integraci decentrálních zdrojů.

Zároveň letos v červenci začne výměna starých elektroměrů za chytré. Nové digitální elektroměry jsou schopné odhalit jakoukoliv manipulaci a bojují proti černému odebírání ze sítě. Hluštík upozorňuje na to, že by změna způsobu měření oddálila přechod na chytré elektroměry. Výběrová řízení na nákup nových totiž už proběhla podle stávající vyhlášky.

Fotovoltaika nad bramborami i chmelnicí. Zemědělci budou moct zároveň pěstovat plodiny a vyrábět elektřinu

Distributoři se přizpůsobí, ať to dopadne jakkoliv

Distributoři uvádějí, že se přizpůsobí situaci, ať se ministerstvo rozhodne jakkoliv. „Legislativu neurčujeme a chováme se v souladu s ní a nastavenými pravidly. V Česku platí měření po fázích, proto měříme a vyhodnocujeme po fázích. V případě, že se legislativa změní, přizpůsobíme se,“ uvedla pro Ekonews mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Podobně hovoří Petr Holubec, specialista komunikace a PR Pražské energetiky PRE. Ostatní evropské státy mají podle něj v měření elektřiny také různé odlišnosti. „Jsme přesvědčeni, že měření po fázích je přesnější a technicky správné, protože většina spotřebičů je jednofázových. Zásadní však je legislativa. Pokud stanoví, že má být zavedeno součtové měření elektřiny, tak k němu po schválení přistoupíme také,“ řekl Ekonews. „Současně jsme ale přesvědčeni, že bude nutné pozměnit také tarifní systém, aby bylo z pohledu odběratelů vše spravedlivé,“ dodal Holubec.

Karolína Chlumecká
Karolína Chlumecká

Karolína studuje žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Z témat se věnuje mimo jiné udržitelné módě či komunitní energetice.