Domácí fotovoltaika v Česku láme rekordy. V roce 2022 bylo instalováno víc 33 tisíc fotovoltaických elektráren, což je pětkrát více než v roce 2021 a zájem dál strmě roste. Zároveň je však stále fotovoltaika na rodinných domech v Česku dražší než v jiných evropských zemích. Nová právní úprava by to mohla změnit.

Senátní podvýbor pro energetiku a dopravu tento týden na svém zasedání podpořil dlouhodobou žádost Solární asociace v otázce tak zvaného měření po fázích.

Lidé vidí v domácí fotovoltaice jeden z nejefektivnějších způsobů, jak bojovat s neúnosnými cenami za energie a zajistit si soběstačnost. I Evropa vidí v solární energii jeden z nejúčinnějších nástrojů na cestě k energetické nezávislosti.

Přesto je dnes u mnoha elektráren problém s delší dobou návratnosti investice. V Česku je elektřina dodaná a odebraná z distribuční soustavy měřena a vyúčtovana zvlášť pro jednotlivé fáze třífázové soustavy. Měření dodávky a spotřeby elektřiny v třífázové soustavě po jednotlivých fázích je přitom systém, který je v Evropské Unii ojedinělý.  Domácnost v Česku tedy například oproti domácnosti v Polsku pomocí fotovoltaiky šetří výrazně méně.

Solární asociace dlouhodobě prosazuje zrušení měření po fázích a návrat k takzvanému součtovému měření, který v Česku existoval do roku 2011.

Hlavní argumenty pro návrat k součtovému vyúčtování jsou:

1. Současný systém způsobuje každoročně miliardové vícenáklady

Kvůli vyúčtování po fázích jsou instalační firmy nuceny využívat dražší komponenty, které mají obvykle nižší životnost a vyšší poruchovost.
V roce 2023 očekáváme další nárůst solárních elektráren, zbytečné vícenáklady pro české domácnosti by mohli dosáhnout 3,5 miliardy korun ročně.

Solární panely na každou bytovku či panelák. Chystají je domy v Chrastavě i Praze

2. Stát na současném systému na úkor spotřebitelů vydělává

Na měření po fázích kromě toho na úkor domácností s fotovoltaikou vydělává i stát, protože elektřina odebraná ze sítě je zpoplatněna včetně daně z přidané hodnoty.

3. Vyúčtování po fázích nahrává čínské technologii a znevýhodňuje české a evropské výrobce

Měření po fázích nahrává určitým technologiím (především asymetrickým střídačům), které se dnes vyrábějí výhradně v Číně. I v Česku se nachází výroba klíčových komponent pro evropské střídače, která zaměstnává stovky lidí. Paradoxně pak tato technologie má v zemi, kde se vyrábí, oproti čínské konkurenci nevýhodu.

4. Návrat k součtovému vyúčtování nezpůsobí výrazné vícenáklady

Ze strany odpůrců vyúčtování po fázích slýcháme, že při návratu k součtovému vyúčtování spotřeby a výroby by společnosti vznikly vícenáklady, které je třeba socializovat. Tyto náklady však nejsou ve výši stovek korun na každého obyvatele, ale podle kalkulace Solární asociace ve výši dvanáct korun ročně. Máme za to, že z celospolečenského hlediska jde o akceptovatelnou částku oproti miliardovým vícenákladům.

Jan Krčmář
Jan Krčmář

Jan je výkonným ředitelem Solární asociace, profesního sdružení podnikatelů v solární energetice. Působí také jako konzultant v oblasti obnovitelných zdrojů.