Evropský parlament minulý týden schválil revizi směrnice o energetické náročnosti budov. Je to dobrá zpráva pro české stavebnictví i české domácnosti. Některé části směrnice sice vzbudily kontroverzi, ale diskuse o konkrétní podobě by neměla zastínit její zásadní benefity. Bohužel, zatím se revize směrnice využívá spíše k hysterickému strašení lidí než jako dobrý základ pro celospolečenskou diskuzi, jak lidem snížit náklady na energie.

Příkladem takového strašení je lidem říkat, že zateplení domku z 80. let je vyjde na statisíce a přitom neříct, že tyto statisíce se lidem vrátí se stávajícími dotacemi do pěti let, bez dotací do deseti let. Další desítky let budou takové domácnosti platit až třikrát méně za energie než doposud. Je rozdíl, jestli ročně protopí domácnost 120 tisíc nebo jen 36 tisíc po jejím zateplení (viz příklad níže).

Smysluplnou reakcí by tedy mělo být, jak lidi k zateplení motivovat, například pomocí bezúročných půjček ve spojení s dotací, a nikoli okamžitě smést revizi směrnice ze stolu se slovy „pryč s bruselským diktátem“.

Jaký je reálný příklad? Čtyřčlenná domácnost v nezatepleném domě s podlahovou plochou 150 m2 spotřebuje 40 MWh plynu ročně. Při průměrné současné fixované ceně plynu 3000 korun za jednu MWh zaplatí měsíčně deset tisíc korun, ročně 120 tisíc korun. V případě elektřiny (či nové fixace plynu) to je i více než pět tisíc za 1 MWh, tedy měsíčně 16 666 korun, ročně 200 tisíc korun. Pozor, nové ceny elektřiny se vyšplhaly dokonce na deset tisíc korun za 1 MWh.

Po komplexním zateplení domu klesne spotřeba domácnosti na 12 MWh a měsíční platby spadnou na cca tři tisíce korun (při ceně energie 3000 Kč za 1 MWh) či pět tisíc korun (5000 Kč/1 MWh) . Rodina tak uspoří 84 tisíc korun, respektive 140 tisíc korun ročně. Rozpočet na provedení zateplení činí 522 tisíc korun bez dotace. Návratnost investice je tak v závislosti na ceně energií kratší než 6,5 roku. S 30% vládní dotací dokonce ještě o dva roky kratší.

Průmysl bude dál dostávat část emisních povolenek zdarma. Nové povolenky na dopravu a budovy dopadnou na lidi

Pokud chce domácnost ušetřit, vyplatí se i dílčí investice, například do zateplení střechy. Realizace stojí obvykle od 50 do 80 tisíc korun, a tepelné ztráty přitom sníží o dvacet procent. Investice se obvykle vrátí do pěti let. Další úsporná opatření lze provést později.

Na pozadí tohoto návrhu je totiž snaha o zdvojnásobení tempa důkladných renovací budov. Ačkoliv se může zdát, že tato direktiva je příliš direktivní, jedná se o vyvážený kompromisní návrh, který připravili poslanci Evropského parlamentu napříč politickým spektrem.

Podoba směrnice se může ještě změnit během trialogů. Zejména ji může ovlivnit Evropská Rada, ve které by měly členské státy stvrdit svůj závazek ke snižování energetické náročnosti budov, jakožto řešení evropské energetické krize. Čeští europoslanci patří spíše k odpůrcům směrnice: pro návrh hlasovali pouze čtyři z nich (15 bylo proti, dva se zdrželi).

Povinné zateplování budov vzbuzuje zbytečně přehnané emoce

Zřejmě mediálně nejpopulárnější částí směrnice se u nás stalo „povinné zateplování budov“. O co ale skutečně jde?

Návrh směrnice říká, že by mělo dojít k harmonizaci tříd energetické náročnosti budov (podobně jako u elektrických spotřebičů), přičemž každý stát vymezí patnáct procent z fondu budov do nejnáročnější energetické třídy G. Ostatní třídy A až F budou rovnoměrně rozděleny do pásem.

Nejpozději do roku 2033 budou muset všechny rezidenční budovy v Evropě dosáhnout alespoň třídy D a do roku 2030 alespoň třídy F. Státní aparát má jít příkladem. Budovy vlastněné a pronajímané veřejnými orgány by to měly zvládnou ještě o tři roky dříve.

Výjimky budou samozřejmě možné. Kostely rozhodně zateplovat nebudeme. Implementace směrnice do národní legislativy bude na nás.

Developeři pod tlakem. Všechny budovy mají mít do roku 2050 nulové emise

Moment, ke kterému se bude povinnost renovace vztahovat, bude prodej nemovitosti, její pronájem nebo velká rekonstrukce. To je velmi diskutabilní část směrnice. V případě pronájmu jde o pozitivní návrh, který by měl zlepšit standardy nájemního bydlení.

U prodeje nemovitosti nicméně lze chápat obavy veřejnosti z toho, jak taková směrnice nakonec bude vypadat. Jako asociace podporujeme pozitivní motivaci namísto vynucování prostřednictvím zákonných povinností. Věříme ale, že i provedení směrnice lze udělat tak, aby byla motivační a zamezila výstavbě nekvalitního a energeticky náročného bydlení.

Směrnice pak může v důsledku ochránit i nejzranitelnější skupinu obyvatel, která bydlí v pronajatých nehospodárných domech a bytech. Majitelé takových nemovitostí by například nemohli nájem zvyšovat. Na stranu druhou, pokud chce někdo žít v nehospodárné, tedy v nezateplené nemovitosti a vlastnit ji, prosím, ale neměl by očekávat dotované energie nebo jiné příspěvky na bydlení.

Kde na investice vzít?

Evropská unie se svým rozhodnutím zavazuje k masivním investicím do akcelerace renovací. Klíčovou roli v dofinancování budou hrát banky včetně těch specializovaných, jako jsou stavební spořitelny, hypoteční banky či záruční a rozvojové banky.

Úvěrové a finanční instituce mohou díky svým službám a znalostem trhu řádně posoudit rizika a nabízet spotřebitelům skutečně zvýhodněné zelené produkty. A také stimulovat investory a domácnosti k renovacím budov.

I pro ně je revize směrnice o energetické náročnosti budov ukazatel, kam bude Evropa ve střednědobém horizontu investovat, a kam mají nasměrovat svoje portfolio produktů.

Postoj Evropského parlamentu k revizi zmíněné směrnice přináší stabilitu i do našeho odvětví. Je to jasná zpráva o tom, že renovace budov jsou prioritou při hledání energetických úspor a zajištění kvalitního a bezpečného života v Evropě nezávislé na fosilních palivech z Ruska.

Marcela Kubů

Marcela Kubů působí už od roku 2015 jako výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace. Ta sdružuje nejvýznamnější výrobce minerální izolace v Česku.