Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrželo první dvě žádosti o podporu obnovitelných zdrojů energie, o kterou se soutěžilo v aukci. I přes to, že byly podmínky aukce upraveny tak, aby byla atraktivnější, byly podány pouze dvě nabídky, a to pro větrné elektrárny. I tak zůstala aukce nenaplněna. Počet podaných nabídek potvrdilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V České republice je přidělování podpory prostřednictvím aukcí zakotveno v zákoně teprve od ledna loňského roku. Přestože si od této nové úpravy řada odborníku slibovala rychlejší rozvoj OZE, prozatím aukce očekávání nenaplnily.

Ministerstvo průmyslu a obchodu přitom vypsalo již druhou aukci. V té první, která skončila v prosinci loňského roku, nakonec nebyla podána ani jedna nabídka. Ministerstvo proto ještě před koncem loňského roku vypsalo aukci novou. Podání nabídek v této druhé aukci skončilo ve středu.

Přestože byla druhá aukce úspěšnější, ani nadále zřejmě nesplňuje očekávání. Byly podány pouze dvě nabídky v aukci, ve které se soutěžila podpora pro větrné elektrárny. Zbylé dvě aukce, ve kterých se soutěžila podpora pro bioplynové stanice a malé vodní elektrárny, zůstaly opět bez jediné nabídky.

Ani jedna ze tří vypsaných aukcí ovšem nebyla plně obsazena. Celková kapacita aukce pro větrné zdroje, ve které jediné přišly nabídky, byla 30 MW. Maximální výkon v jedné nabídce ovšem byl 12 MW. Splní-li tudíž obě nabídky ostatní podmínky aukce, bude přiděleno maximálně 24 MW instalovaného výkonu.

Celková kapacita aukce byla již dříve kritizována – 30 MW se zdálo být málo. Jak je ovšem vidět, v současném nastavení aukcí a trhu se ani tento objem nenaplní.

Fotovoltaika není jen o ekonomické udržitelnosti, ale i o té politické. Dotace na ni už dnes nedávají smysl

Maximální podpora 148 EUR/MWh

Podmínky v pořadí druhé aukce byly oproti první podstatně zvýhodněny. V případě větrných elektráren se soutěžilo dokonce až o 148 EUR/MWh. Jedná se sice o maximální cenu, jelikož ale nedošlo k naplnění aukce, bude účastníkům v aukci přidělena taková cena, o kterou si v aukci řekli (samozřejmě pokud bude nižší než maximální cena a pokud splní také ostatní podmínky aukce).

V sousedním Německu, kde jsou aukce pořádány pravidelně již několik let, taktéž bojují s nedostatkem výkonu v aukcích. Oproti aukcím v ČR se ovšem pracuje s nižší cenou podpory – ta se v minulých letech pohybovala kolem 60 EUR/MWh, po navýšení cenových stropů v letošním roce poté přesáhla 70 EUR/MWh.

Problém v České republice ovšem zřejmě není ani v tom, jak je vysoká podpora. Po řadě let, kdy nebyla vypisována nová podpora, byla řada projektů zastavena a nové nebyly zahajovány. Vzhledem k relativně dlouhotrvajícímu povolovacímu řízení může být problém spíše čas, do kterého má být výrobna elektřiny uvedena do provozu. V případě této aukce je termín pro uvedení do provozu stanoven do konce roku 2026.

Článek byl publikován na webu oenergetice.cz.

Redakce oEnergetice.cz
Redakce oEnergetice.cz

Internetový portál oEnergetice se zaměřuje na zpravodajství a odborné články z energetického sektoru, nabídky práce a monitoring médií.