Zdeněk Petrů

Zvykli jsme si, že vody je dostatek. Teď se musíme naučit s ní šetřit.

Zdeněk Petrů je majitel společnosti Koncept Ekotech, která se zabývá hospodařením s vodou v budovách. Voda je jeho životní hobby.

Pitná voda se stala strategickou komoditou. Její zdroje ubývají i ve střední Evropě, která byla na kvalitní zdroje pitné vody vždy bohatá. Doba, kdy jsme s ní napouštěli bazény s pocitem, že na to máme plné právo, končí. Nyní se musíme soustředit na to, jak s ní hospodařit.

„I v České republice klesá v mnoha lokalitách hladina spodní vody ve vrtech, ve studnách. K tomu výrazně narůstají náklady na úpravu vody, zvyšuje se vodné stočné,“ popsal v podcastu Ekonews Zdeněk Petrů, majitel společnosti Koncept Ekotech, která se zabývá hospodařením s vodou v budovách.

Jednou z cest, jak vodou šetřit, je její recyklace. To znamená její přečištění a znovupoužití. V Česku se v současné době dá recyklovat dešťová voda a takzvaná šedá voda, tedy voda z umyvadel, sprch či van. Upravená voda se dá použít například na splachování záchodu, praní prádla či zálivku. Byť má parametry pitné vody, tak podle legislativy se na pití použít nesmí.

Jakým způsobem se voda recykluje, kolik se tím dá ušetřit a jaké technologie jsou dnes k dispozici, popisuje Zdeněk Petrů v novém díle našeho podcastu.

Epizoda vznikla za podpory společnosti Skanska Residential a je součástí seriálu Udržitelný život.

Veronika Němcová
Veronika Němcová

Veronika se novinařině vyučila v redakci MF Dnes, kde se s Martinou seznámily. Později psala pro Forbes či Měšec.cz. V Ekonews má na starosti hlavně finance. Ráda řídí elektrická auta, miluje běhání brzy ráno a plavání pozdě večer.