Možná to taky znáte. Žluté kontejnery jsou plné po okraj, vám se doma hromadí plasty a netrpělivě vyhlížíte, kdy už budou zase konečně prázdné. Pokud máte pocit, že by se nádoby na tříděný odpad měly ve vašem bydlišti vyvážet častěji, nebo by jich mělo být víc, obraťte se na vaši obec či radnici.

„Za týden už mám garáž přeplněnou vytříděnými plasty, papírem a sklem. Vždycky v neděli ráno proto nervózně volám kamarádovi, co bydlí u popelnic, jestli už jsou vyvezené,“ popisuje každotýdenní situaci Michal žijící na kraji Prahy.

Karanténa, kdy jsme všichni seděli doma, víc vařili a objednávali z e-shopů situaci ještě zhoršila, odpadu jsme vyprodukovali víc než v běžném režimu.

Například ve středočeských Říčanech vzrostla v průběhu karantény produkce tříděného odpadu i bioodpadu, který oproti loňskému březnu a dubnu vzrostl o 48 procent. „Co se týče tříděného odpadu, tak největší nárůst měl za letošní březen a duben v porovnáním s březnem a dubnem loňského roku papír, 17,5 procenta, následovalo sklo a u plastu jsme pozorovali nárůst o necelá tři procenta,“ uvedla tisková mluvčí města Kateřina Lauerová.

Podobně to vypadalo i v Praze. „Pozorovali jsme nárůst odpadu, u skla jsme zažádali o zvýšení četnosti odvozu,“ uvedla starostka pražské části Benice Hana Karasová.

Podle čeho obce o umístění kontejnerů rozhodují

Zákon v současné době obcím nenařizuje, kam a kolik barevných kontejnerů umístit. Mají jen povinnost umožnit svým občanům třídit plast, sklo, papír, kov a bioodpad. Pokud v blízkosti vašeho bydliště popelnice na bioodpad nejsou, měly by být k dispozici alespoň v obecním sběrném dvoře.

Rozmístění kontejnerů je tedy na obcích a městech. Podle čeho se rozhoduje, záleží na dané lokalitě. „Obecně se ale při rozmisťování kontejnerů a nastavování jejich svozových tras pracuje s počty obyvatel, s charakterem zástavby, s prostorovými možnostmi, s možnostmi místní svozové firmy, technikou, která bude kontejnery obsluhovat a zohledňují se i místní zvyklosti,“ říká Lucie Müllerová, mluvčí společnosti Eko-kom, která sběr odpadu zajišťuje. Rozmístění, počty nádob a frekvence svozů se pak případně upravují podle dlouhodobých výsledků.

Vedle počtu obyvatel rozhoduje o rozmístění nádob na tříděný odpad také jeho produkce v dané lokalitě nebo čistota jednotlivých stanovišť. „Stížnosti občanů na nedostatek konkrétních nádob v jejich lokalitě sehrávají velkou roli při doplňování nádob na daná stanoviště až do vyčerpání kapacity stanovišť tak, aby byla čistota v okolí stanovišť zajištěna,“ popisuje Kateřina Lauerová za Říčany. Když jsou množství separovaných stanovišť nedostatečná či nevyhovující, hledají podle ní vhodná místa pro zřízení nových stanovišť na tříděný odpad.

Kam se obrátit

Pokud chcete doplnit či přidat nějaký kontejner ve vaší lokalitě, obraťte se na příslušný městský nebo obecní úřad, odbor odpadů nebo životního prostředí. Radnice by měly vyjednat četnější svoz odpadu se svozovými firmami, případně zajistit další kontejnery navíc. Městské části Prahy v tomto podléhají magistrátu.

„Obec je v našem případě Praha, takže žádáme společnost Pražské služby, která svoz odpadu pro Prahu zajišťuje. V našem případě tedy dáváme podnět Praze, ale rozhodnutí je na ní,“ popisuje starostka Benic Hana Karasová.

Kdo za umístění kontejnerů platí

Samotné kontejnery mohou být ve vlastnictví obce, svozové firmy nebo Eko-komu. V případě, že vlastní kontejnery, platí jejich cenu samy obce. Obce platí za svoz odpadu svozovým firmám, které vozí směsný odpad do spaloven či na skládku, tříděný pak na dotřiďovací linky. Obce jsou za vytříděný odpad odměňované Eko-komem, což je společnost autorizovaná státem. Čím víc vytřídí, tím víc dostanou.

Na skládkách stále končí asi polovina odpadů, což by měl změnit dlouho odkládaný nový zákon o odpadech. Skládkovací poplatek poroste a naopak za splnění stanoveného procenta třídění dostanou obce slevu. Měly by tak být motivovány k tomu dát k dispozici více barevných kontejnerů.

Veronika Němcová
Veronika Němcová

Veronika se novinařině vyučila v redakci MF Dnes, kde se s Martinou seznámily. Později psala pro Forbes či Měšec.cz. V Ekonews má na starosti hlavně finance. Ráda řídí elektrická auta, miluje běhání brzy ráno a plavání pozdě večer.