Ve snižování energetické náročnosti veřejných budov má Česko významné rezervy, beze zbytku se nedaří naplnit ani závazky, které v tomto ohledu stanovuje Evropská unie. Nedávno spuštěný projekt ale ukazuje, jak velký potenciál úspor modernizace objektů státních institucí skýtá.

Kousek za Plzní, v polích na okraji městečka Dobřany, se rozprostírá areál o rozloze více než 40 hektarů, který sestává z desítek budov starých i 150 let. Ty se nyní dočkají instalace nejmodernějších technologií pro topení a výrobu elektřiny. Kromě obligátního zateplení, výměny rozvodů topné vody a páry či osvětlení za úspornější LEDky, bude v areálu vybudována nová plynová kotelna s kondenzační technologií, instalován nový parní zdroj a kogenerační jednotka, a na střechách vybraných budov vyroste fotovoltaická elektrárna.

Projekt o objemu 270 milionů korun je založený na principu EPC (Energy Performance Contracting), což znamená, že Psychiatrická nemocnice v Dobřanech bude část investičních nákladů splácet z úspor energií dosažených díky modernizaci. Ty nejsou malé, dodavatel řešení Amper Savings smluvně garantuje snížení nákladů nemocnice ve výši 97 milionů korun po dobu deseti let. Tyto úpory jsou kalkulovány v cenách, které mezitím stačily výrazně narůst a ještě porostou. Skutečná úspora finančních prostředků nemocnice tedy bude až násobně vyšší.

Šetřit levně a účinně

Realizace projektu potrvá 19 měsíců a nemocnici sníží spotřebu zemního plynu o 42 procent a elektřiny o 36 procent s tím, že na téměř polovinu klesne také uhlíková stopa areálu – každý rok provoz nemocnice vyprodukuje o bezmála dva a půl tisíce tun oxidu uhličitého méně.

Objektů využívaných státními institucemi, na které se vztahuje směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, je přitom v Česku podle Ministerstva průmyslu a obchodu téměř osm set. V posledním auditu MPO se uvádí, že více než dvě třetiny z nich stále nesplnilo požadavky na energetickou náročnost budov klasifikační třídy C.

Státní úřady plýtvají energií, úspory u budov se jim nedaří
Ministerstva a další státní úřady vlastní stovky budov, kde by se měly nejen podle cílů daných Evropskou unii snažit o zvýšení energetických úspor. Zatím se jim to ani v nejmenším nedaří a přispívají tak k vyšším...

V roce 2020 se přitom energeticky úsporná opatření realizovala na pouhých čtrnácti budovách ústředních institucí a 35 areálech Vězeňské služby ČR, a to se povětšinou jednalo jen o zateplení střešního pláště, výměnu oken, renovace topného systému nebo výměnu osvětlení. Ucelenějších EPC projektů celých areálů, jako je modernizace Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, je pro období 2021-2023 zatím rozpracováno pouhých šest.

„Metoda EPC představuje velmi výhodný způsob, jak modernizovat velké objekty a areály. Instituce či firma investice splácí úsporami, které dosahují desítek procent. A není to nic nového pod sluncem, v Česku je EPC využívána již téměř 30 let. Za tu dobu u nás bylo realizováno bezmála 270 projektů tohoto druhu, které klientům ušetřily téměř 5,3 miliardy korun na nákladech za energie. EPC nám tedy pomůže výrazně urychlit modernizaci veřejných budov, což díky značným úsporám také zvýší naši energetickou bezpečnost,“ vysvětluje Martin Nádeníček, předseda představenstva skupiny Amper.

Skupina Amper patří k nejvýznamnějším dodavatelům EPC projektů u nás a své pole působnosti rozšiřuje i do zahraničí. Například koncem dubna oznámil Amper Asset Management společný projekt s řadou českých firem, v jehož rámci budou v Polsku vybudovány solární elektrárny o úhrnném výkonu až 300 MW. Mezi další projekty skupiny Amper patří také aplikace CO2IN, platidlo kryté povolenkami EU ETS, jehož používání efektivně přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů.