Důležitost ESG ve světě byznysu stoupá a s nimi i potřeba po informacích z této oblasti. Na ně se zaměřuje ESG Radar, nová informační služba, která poskytuje důležité informace z byznysu, státních institucí i neziskových organizací.

ESG Radar nabízí široký záběr přehledných a ověřených informací o dění v oblasti legislativy ESG, byznysu, neziskového sektoru i státní správy. Poskytuje aktuální informace formou pravidelného týdenního mailingu nebo sektorových analýz pokrývající delší časové období či určité obory.

Za ESG Radarem stojí tým Impact Metrics, Media Tenor a Ekonews. Mediatenor se dlouhodobě věnuje  obsahovým analýzám médií, sesterské společnosti Impact Metrics a Ekonews zase udržitelnosti.

„ESG je téma, které hýbe byznysem i světem legislativy. Přestože před rokem málokdo věděl co je ESG, dnes je zde naopak přemíra nejrůznějších informací. Naším cílem je proto vybrat ty relevantní, informovat stručně a srozumitelně o všech aspektech problematiky udržitelnosti, na které stojí transformace české i světové ekonomiky“ říká Pavel Herot z Media Tenoru.

Zkratka ESG znamená „Environmental, Social and Corporate Governance“ a zahrnuje tedy otázky životního prostředí, otázky sociální, to znamená hlavně ve vztahu k zaměstancům, a věci spojené s řízením firmy.

„Ohlasy z trhu nám ukázaly, že o kvalitní informace je zájem jak mezi podnikateli, kteří se s oblastí ESG teprve seznamují, neziskovkami, tak mezi profesionály v této oblasti. Pak už jsme hledali jen způsob jak informace efektivně distribuovat,“ vysvětluje Martin Klofanda z Impact Metrics.

Jedním z nich je například Filip Gregor z organizace Frank Bold, který je zároveň členem Sustainability Reporting Board EFRAG.

„ESG Radar mi přináší skutečně podstatné zprávy v přehledné formě. Ačkoliv se sám pohybuji v centru českého a evropského ESG dění, dozvídám se díky němu nové a velmi přínosné informace,” uvedl Gregor.

Klíčovou službou je ESG Týdenní výběr. Shrnutí nejdůležitějších zpráv týdne z domova, ze světa i z firem. Distribuce je e-mailem každý pátek, čtení zabere pět až deset minut. Službu si můžete po registraci vyzkoušet na měsíc zdarma. Pro neziskové organizace je služba zdarma i poté, jinak za 990 Kč měsíčně či za zvýhodněné roční předplatné.

Další službou je ESG Sektorová analýza, která shrnuje dopady ESG podle oborů. V této analýze shrnujeme vývoj veřejné debaty, regulace či analýzu konkurence. Analýza  bude na kvartální bázi či ročně podle dohody. Cena je individuální.

Redakce

Ekonews je web o udržitelnosti, který hledá v ekologických tématech ekonomické souvislosti a mezi byznysmeny chuť dělat věci ohleduplněji k životnímu prostředí.