Návrat vlků do české krajiny. Jejich rozšíření zatím brání člověk

Vlci se po jejich vyhubení a následné dlouhé nepřítomnosti začali v posledních letech vracet do české krajiny. V době, kdy se na nás nejen v oblasti životního prostředí valí jedna špatná zpráva za druhou, je to z hlediska ekologie vítaná informace.