Genderové kvóty jsou další ESG výzva pro kótované společnosti

Po téměř deseti letech debat došlo ke schválení Směrnice Evropské unie o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností. Směrnice je v zahraničí známá pod označením „Women on Boards Directive“.