V okolí našich pramenů chráníme motýly a tím i další druhy zvířat a rostlin, popisuje za Mattoni 1873 Klára Hálová

Na začátku jsme si řekli, že chceme vytvářet i pozitivní dopad na přírodu. Proto jsme si vytipovali lokality v okolí zdrojů našich minerálních vod a na nich začali obnovovat původní louky, popisuje Klára Hálová, jak se Mattoni začala starat o biodiverzitu v okolí svých pramenů.