Společnost Nano Green převedla od října část svých zákazníků na spotové ceny. Ať dodavatelé energií raději činnost ukončí, než aby zákazníky převáděli na spotové ceny, říkají na to kritici. Zpřísnění legislativy týkající se spotových cen chystá i Energetický regulační úřad.

Právničce Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace (SOS – Asociace) Aleně Máčové vadí, že místo ceníku s jasnými částkami se spotřebitel může spolehnout jen na vlastní odhad, jak se budou burzovní ceny vyvíjet. Od dodavatele se často dozví jen výši nové zálohy, která může podstatně růst i z měsíce na měsíc.

„Pokud ceny energií na burze rostou, zdražení se do ceny spotových produktů promítá prakticky okamžitě. Dodavatelé tak energie mohou kupovat na krátkodobém trhu a veškerá rizika prudkých cenových výkyvů nesou spotřebitelé,“ popisuje problém právnička.

Spotové produkty nejsou podle ní vhodné pro běžného zákazníka. Měli by je využívat jen ti, kdo se vyznají ve fungování energetické burzy, jsou ochotní ji průběžně sledovat a mají patřičnou finanční rezervu, aby je nepřekvapil náhlý růst účtů za energie. „Je určitě nutné novelizovat energetický zákon, který tuto problematiku v současné době neupravuje, a proto mohou být tarify se spotovými cenami nabízeny jakémukoliv zákazníkovi,“ tvrdí Máčová.

Společnost Nano Green, která zákazníky na spotové ceny převedla od října, má stejně jako další firmy možnost ceny zvyšovat. Nemají však podle Máčové přecházet na spotové ceny. Pokud dodavatel není schopen zajistit svým zákazníkům smluvené dodávky energií, měl by svou činnost ukončit. „Někteří dodavatelé v těchto případech zvolili cestu postoupení smlouvy jiné společnosti,“ připomíná.

Od dodavatele energií Nano Green odešla třetina zákazníků kvůli spotovým cenám

Úřad připravuje zpřísnění zákona

Za pochybný označuje přechod na spotové ceny i Energetický regulační úřad (ERÚ) a opakovaně před nimi varuje. „Ačkoliv zákon takové produkty přímo nezakazuje, pro spotřebitele představují velké riziko,“ píše se v tiskové zprávě úřadu. Regulačnímu úřadu vadí i to, že způsob stanovení ceny firmy často mění jednostranným oznámením, podobně jako by šlo o prostou úpravu ceníku. Takový postup může být podle ERÚ v rozporu se zákonem.

„Vše je otázkou původní smlouvy, zda takto výraznou změnu dodavateli výslovně umožňuje. Tady už totiž nejde jen o možnou jednostrannou změnu, kterou připouští zákon a upravuje náležitosti oznámení. Zjednodušeně by se dalo říct, že dodavatel nabízí smlouvu úplně novou, a to nemůže udělat jen tak. Se spotřebitelem se musí dohodnout a získat jeho souhlas. V opačném případě půjde o změnu neúčinnou,“ vysvětluje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ. „Smlouvy se musí plnit. Budeme-li řešit následné spory mezi dodavateli a spotřebiteli, budeme se držet této zásady vyplývající z občanského zákoníku,“ dodává.

ERÚ ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje úpravu energetického zákona, která zpřísní podmínky, za nichž dodavatelé mohou spotové produkty nabízet. V první řadě by spotřebitelé měli získat možnost podobné produkty kdykoliv vypovědět bez sankce, i kdyby šlo o smlouvy na dobu určitou. Úřad také navrhuje přísnější pravidla pro výpočet záloh tak, aby se počítaly zpětně z již známých cen, nikoliv podle odhadů budoucího vývoje.

Kreativní šéf Designbloku: Pokud chcete dnes přijít s návrhem židle, musí jít o něco mimořádného

„Nebojte se spotových cen, zaplatí to stát“

Někteří dodavatelé energií nyní využívají toho, že vláda slíbila zastropování cen elektřiny. Nabízejí proto zákazníkům přechod na spotové ceny s tím, že je stejně za ně zaplatí stát. „Stále jde však o to, že část zaplatí daňoví poplatníci,“ říká Máčová z SOS – Asociace.

„Rozhodnutí vlády zastropovat ceny energií potěšilo nejednoho koncového zákazníka. Nicméně již nyní sledujeme jistý nešvar, kdy někteří dodavatelé energií odběratelům ruší stávající smlouvy se zafixovanými nižšími cenami s tím, že rozdíl v ceně se jich nedotkne, neboť to zaplatí vláda. Tyto praktiky jsme zaznamenali i mezi těmi největšími. Pro odběratele se nemusí nic změnit, nicméně další zatěžování státního rozpočtu, které být vlastně nemusí, není úplně férové jednání,“ uvedl energetický analytik Jan Béreš z portálu Ušeřeno, kterého citoval server České noviny.

Pro zákazníky navíc přechod na spotové ceny představuje riziko bez ohledu na to, že mají od vlády jistotu zastropovaných cen. Až za ně totiž stát přestane doplácet rozdíl mezi „stropem“ a tržní cenou, ocitnou se opět na pospas spotovým cenám.

Ztlumení topení pomůže, vypnutí nikoliv. Spousta drobností, jak ušetřit energie

Na co si dát pozor u dodavatelů energií

  • Pokud má dodavatel energií problém s dodáváním energie zákazníkům za sjednané ceny, bude jeho další postup záležet na tom, zda má se zákazníky sjednané ve smlouvě fixní ceny produktů, nebo zda může jednostranně změnit tarif a zvýšit cenu.
  • V případě změny ceny energií ji musí nejpozději do 30 dnů před účinností změny zákazníkům prokazatelně a adresně oznámit. Zákazník má pak právo od smlouvy odstoupit.
  • Problém nastává v případě, že dodavatel jednostranně změní standardní tarif s pevnou cenou na spotové ceny, neboť by taková změna byla možná jen na základě dohody se zákazníkem.
  • Pokud dodavatel již není schopen zajistit svým zákazníkům smluvené dodávky energií, musí svou činnost ukončit. Někteří dodavatelé v těchto případech zvolili cestu postoupení smlouvy jinému dodavateli.
  • Pokud byla zákazníkovi jednostranně změněna pevná cena na spotové ceny, je nutné, aby upozornil na neplatnost takové změny daného dodavatele. Pokud se nedočká vstřícné odpovědi, měl by se obrátit na Energetický regulační úřad.

Zdroj: SOS – Asociace

Irena Buřívalová
Irena Buřívalová

Irena prošla MF Dnes nebo ekonomickými týdeníky Euro a Czech Business Weekly. Nejradši píše o věčných chemikáliích v oblečení, ekologickém zemědělství, odpadech, rychlé módě a bioplastech.