Odpadní elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory představují problematickou a potenciálně nebezpečnou kategorii odpadu, každým rokem jich navíc přibývá. Od roku 2005 nejen firmám pomáhají efektivně a ekologicky řešit jejich sběr i svoz kolektivní systémy REMA. Díky projektu Zelená firma mohou navíc podniky nabízet využití sběrných míst i svým zaměstnancům, kteří se tak mohou snadno zbavit starého elektra ze svých domácností.

Firmy při spolupráci oceňují také komplexní služby na míru včetně služby bezpečnostní likvidace či zjednodušení administrativy. Při svém každodenním provozu společnosti generují značné množství odpadních elektrozařízení: tonery, kompaktní zářivky, drobné spotřebiče, CD, DVD a mnoho dalších. Aby měly jistotu, že s tímto druhem odpadu bude efektivně a bezpečně naloženo, mohou se obrátit na služby kolektivních systémů, mezi které patří i společnosti REMA. Ty své služby poskytují už více než 2700 firmám napříč celou Českou republikou.

„Naši klienti si cení zejména kvality, komplexnosti a rychlosti služeb, které REMA nabízí. Spolupráci umíme firmám individuálně ušít na míru, zároveň jim nabízíme i bezplatné odborné poradenství k problematice odpadních elektrozařízení a baterií v celé šíři. Co se rychlosti svozu týče, dlouhodobě se reálná průměrná doba svozu pohybuje kolem pěti dní. Objednávku uskuteční firmy jednoduše přes online formulář skrze webové rozhraní,“ vysvětluje David Chytil z obchodního oddělení společností REMA.

Podniky u REMA nemusí vést evidenci odpadu

Pro podniky, které si chtějí nakládání s elektroodpadem administrativně co nejvíce zjednodušit, nabízí REMA možnost zapojit se do projektu Zelená firma. Každá zapojená firma obdrží sběrný box na elektroodpad, do něhož mohou zaměstnanci zdarma odevzdávat vysloužilé elektro i baterie nejen z práce, ale i z vlastních domácností. REMA se pak postará o bezplatný svoz a následnou recyklaci. To ale není zdaleka vše.

„Zapojené firmy se mohou spolehnout na naši podporu, ať už jde o poskytnutí informačně-vzdělávacího letáku, anebo třeba podporu při organizaci sběrových akcí. Svoz probíhá zcela zdarma, což znamená nemalou úsporu financí. Projekt šetří i firemní administrativu, protože probíhá v režimu zpětného odběru, a firma tak nemusí vést evidenci odpadu ani ho neuvádí v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Při každém svozu také automaticky vygenerujeme potvrzení o ekologické likvidaci,“ uvádí David Chytil.

Projekt Zelená firma spustila společnost REMA Systém v roce 2008. Ke konci roku 2021 bylo v projektu zapojeno 2570 firem. Každá zapojená firma obdrží také Certifikát Zelené firmy a současně smí využívat logo projektu na svých propagačních materiálech.

Podpora kyberbezpečnosti firem

Nejen firmám zapojeným v projektu Zelená firma nabízí společnosti REMA službu bezpečnostní likvidace, která zajistí, že ve vysbíraných mobilních telefonech, počítačích, noteboocích, flash discích, pevných discích a dalších datových nosičích nezůstanou žádná citlivá data. Zajištění toho, aby na odpadních IT elektrozařízeních nezůstávala potenciálně zneužitelná data, je totiž součástí odpovědné firemní kyberbezpečnosti.

Hrozeb z oblasti IT, jimž české firmy čelí, totiž neustále narůstá. Dle údajů bezpečnostní firmy Check Point v loňském roce směřovalo na tuzemské podniky více než tisíc kyberútoků týdně, což znamená meziroční nárůst o 50 procent.

Dodržovat pravidla kyberbezpečnosti je tak pro firmy v současné době naprosto klíčové. O softwarové ochraně i správných bezpečnostních postupech většinou vědí, rizika skrývající se ve vysloužilém elektru ale bohužel často opomíjejí.

„Vysloužilé pevné disky z firemních počítačů, pracovní mobilní telefony a tablety, flash disky, všechna tato zařízení mohou po svém vyřazení obsahovat citlivé informace. Právě s tímto může na základě žádosti firmy pomoci zmíněná placená služba bezpečnostní likvidace.

„Ta probíhá podle individuálních potřeb klienta. Zařízení určená pro bezpečnostní likvidaci vyzvedáváme u zákazníka do zapečetěné sběrné nádoby a po bezpečnostní likvidaci zasíláme schválenou dokumentaci. Pokud si to firma vyžádá, může být celému procesu likvidace přítomen její zástupce,“ popisuje David Chytil.

Avatar
Rema

Kolektivní systémy REMA zabezpečují zpětný odběr a recyklaci
elektrických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, lednice, televize, počítače, tiskárny, mobily a další), přenosných baterií a akumulátorů.