Odpadní elektrozařízení a baterie představují problematickou a potenciálně nebezpečnou kategorii odpadu a pro obce je tak důležité umožnit svým občanům je legálně a zdarma odevzdat k ekologické recyklaci. Kvalitní podporu v této oblasti najdou u kolektivních systémů REMA.

V nakládání s vysloužilými elektrozařízeními a bateriemi či akumulátory pomáhají obcím kolektivní systémy, které ve spolupráci s nimi zřizují místa zpětného odběru, ať už v obcí zřízeném sběrném dvoře, či sběrném místě. Jedním z kolektivních systémů jsou i společnosti REMA, které své služby poskytují přes 1 240 obcím napříč celou Českou republikou.

„Naši klienti si cení zejména kvality, komplexnosti a rychlosti služeb, které REMA nabízí. Spolupráci obcím individuálně šijeme na míru, zároveň jim nabízíme i bezplatné odborné poradenství k problematice odpadních elektrozařízení a baterií v celé šíři. Svoz zajišťujeme od množství 100 kilogramů, ani malé obce se tak u nás nemusejí obávat vysokých množstevních kvót, které by byly limitující pro realizaci svozu,“ vysvětluje Vítězslav Páral, manažer regionálních zastoupení společností REMA.

Minimum administrativy i finanční příspěvek

Kolektivní systémy REMA zajišťují sběr, svoz a zpracování všech šesti skupin elektrozařízení včetně baterií a akumulátorů, definovaných zákonem o výrobcích s ukončenou životností, a to na náklady svých dovozců či výrobců elektroniky nebo baterií a s minimem administrativních úkonů – zpětný odběr všech elektrozařízení, baterií a akumulátorů je zabezpečen na základě jedné smlouvy. Alternativně si obce mohou vybrat i nesmluvní spolupráci. „Jednoduchost a průhlednost systému je podpořena také jednotným měřítkem pro všechna elektrozařízení i baterie. Odebíráme je, aniž bychom některému materiálu dávali přednost,“ uvádí Vítězslav Páral.

Každý sběrný dvůr nebo sběrné místo obce, které se stane součástí systému REMA, získává také finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve výši 0,50 Kč/kg. Po převzetí a zpracování daného svozu je automaticky vygenerováno potvrzení o ekologickém nakládání s vyřazeným elektrozařízením či bateriemi. Své služby REMA nabízí i obcím, které disponují pouze malým sběrným dvorem s omezenými skladovacími prostory, překážkou není ani úplná absence sběrného dvora. V takovém případě stačí, aby se v obci ve spolupráci s kolektivním systémem zřídilo místo zpětného odběru. Co se rychlosti svozu týče, maximální deklarovaný čas pro realizaci svozu je 10 pracovních dní od založení objednávky. Dlouhodobě se však reálná průměrná doba svozu pohybuje kolem 5 dní. Objednávku uskuteční obce jednoduše přes online aplikaci.

Projekt Zelená obec podporuje uvědomělost občanů

Od roku 2008 se kterákoliv obec na území České republiky bez ohledu na počet obyvatel může také zdarma zapojit do projektu kolektivních systémů REMA nazvaného Zelená obec. Ten je zaměřen na sběr baterií a drobných odpadních elektrozařízení a podporuje uvědomělé nakládání občanů s tímto druhem odpadu. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a přenosné baterie určené k recyklaci mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného boxu, který bývá zpravidla umístěn na obecním úřadě nebo v jeho blízkosti. Ke konci roku 2021 bylo Zelených obcí již přes 870.

O společnostech REMA Systém a REMA Battery

Hlavními aktivitami kolektivních systémů REMA jsou služby zabezpečující zpětný odběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, lednice, televize, počítače, tiskárny, mobily a další), přenosných baterií a akumulátorů.

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či vysloužilými elektrospotřebiči, přenosnými bateriemi a akumulátory. V oblasti ochrany životního prostředí REMA působí od roku 2005, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci odpadních elektrozařízení a který byl doplněn v roce 2009 o systém pro zpětný odběr a recyklaci odpadních baterií a akumulátorů.

Podrobné informace najdete na adrese www.rema.cloud, informace k projektu Chytrá recyklace najdete zde: www.chytrarecyklace.cz.

Avatar
Rema

Kolektivní systémy REMA zabezpečují zpětný odběr a recyklaci
elektrických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, lednice, televize, počítače, tiskárny, mobily a další), přenosných baterií a akumulátorů.