Společnost REMA Systém si za loňský rok připsala nejen čtyřprocentní meziroční nárůst v celkové hmotnosti vysbíraných vysloužilých elektrozařízení, ale i vyšší dosaženou míru materiálového využití vysbíraného odpadního elektra. Zároveň se REMA může s 21 500 sběrnými místy pyšnit jednou z nejhustších sběrných sítí v celé republice. Průzkumy spokojenosti se službami rovněž ukazují velmi vysokou spokojenost zákazníků.

Společnost REMA Systém, která v tuzemsku zajišťuje zpětný odběr odpadních elektrozařízení, v loňském roce vysbírala a předala k recyklaci 23 022 tun odpadních elektrozařízení. Oproti roku předchozímu je to o 953 tun více, což představuje meziroční nárůst o zhruba čtyři procenta. Dosažená míra zpětného odběru společnosti REMA Systém tak činí 65,20 procenta a pohybuje se nad zákonným limitem.

Průměrná hmotnost sebraných odpadních elektrozařízení přepočtená na jednoho obyvatele České republiky dosáhla v roce 2021 hodnoty 2,21 kilogramu. Z krajů se v přepočtu na obyvatele vybralo loni nejvíce ve Středočeském, Plzeňském a Zlínském kraji, nejméně pak na Vysočině. „Největší hmotnostní podíl z vysbíraných vysloužilých elektrozařízení představovala velká zařízení, tedy domácí spotřebiče, jako třeba pračky či myčky nádobí, kterých jsme sebrali přes 7 239 tun. Celkem jsme v roce 2021 zpracovali 18 711 objednávek, kam patří svozy, ale i další typy objednávek. Sběrných nádob jsme distribuovali celkem 537. Zpětný odběr zajišťujeme pro 12 285 zákazníků a s 21 500 sběrnými místy máme jednu z nejhustších a největších sběrných sítí v České republice,“ uvedla Barbora Stárková z oddělení komunikace a marketingu společnosti REMA Systém.

Celých 98 procent objednávek svozu od zákazníků REMA vyřídí do pěti dní. Na podporu zpětného odběru od běžných spotřebitelů z kteréhokoliv místa České republiky pak REMA loni nabízela jedenáct unikátních projektů.

REMA Systému se daří dlouhodobě dosahovat vysoké míry opětovného použití a materiálového využití, která se v roce 2021 pohybovala na úrovni 95,9 procenta, což je vysoko nad zákonem požadovanými limity (75 až 85 procent).

Investice do vozového parku i rozsáhlé průzkumy spokojenosti zákazníků

Rok 2021 znamenal pro společnost REMA Systém dosud nejrozsáhlejší obměnu a rozšíření alokovaného vozového parku. Ten byl doplněn především o nákladní vozidla. Celkově tak nyní REMA disponuje dvaceti jedna vozidly. Rozšíření a optimalizace se dočkalo i portfolio sběrných nádob.

„Předchozí, již nevyhovující typ sběrné nádoby nahradila železná paletová klec. Její přijetí ze strany našich zákazníků bylo nadmíru pozitivní, v průběhu roku jsme jim zapůjčili bezmála 400 kusů těchto nádob,“ doplnila Barbora Stárková. Ohlasy od zákazníků přitom REMA pečlivě sleduje i v kontextu všech svých služeb. Z nich vyplývá, že zákazníci jsou se svozy dlouhodobě spokojeni v 99 procentech případů.

Avatar
Rema

Kolektivní systémy REMA zabezpečují zpětný odběr a recyklaci
elektrických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, lednice, televize, počítače, tiskárny, mobily a další), přenosných baterií a akumulátorů.