Podnikatel v oblasti trojrozměrného tisku Josef Průša rozjíždí akcelerační program pro mladé firmy zaměřující se na vývoj inovativních produktů. Tentokrát je zaměřený i na udržitelnost. Po dobu šesti měsíců jim poskytne přístup do zázemí hi-tech dílny v pražských Holešovicích, technologické poradenství i finanční podporu v hodnotě až statisíců korun dle potřeb projektu.

Jedinečnou předností programu je jeho zaměření na hardwarový vývoj. Nápad jsme schopni posunout z nákresu až do fáze funkčního prototypu, který otevírá projektům cestu k dalším investicím, nebo rovnou k výrobě. Kromě obecné výzvy letos navíc otevíráme speciální kategorii pro projekty, které se věnují tématu udržitelnosti,” představuje akcelerátor Josef Průša. Pro jeho firmu Prusa Research v současnosti pracuje přes šest set lidí a 3D tiskárny dodává do více než 160 zemí světa.

Klíčovými kritérii projektů zaměřenými na udržitelnost má být prokazatelný ekologický nebo sociální přínos v kombinaci s komerčním potenciálem, který podmiňuje uplatnění na trhu. Témata projektu mohou být následující: přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku (obnovitelné zdroje energie, dekarbonizační technologie), přechod na oběhové hospodářství (předcházení vzniku odpadu, jeho smysluplné využívání), regenerativní zemědělství, ochrana a obnova diverzity; technologie, které udělají udržitelnost dostupnou široké veřejnosti, chytrá mobilita podpora udržitelného rozvoje prostřednictvím vzdělávání.

Program je určen pro projekty s komerčním záměrem, které jsou již ve fázi ostrého vývoje, ale i těm ve fázi pouhého nápadu. Z výběrového kola, které je nyní otevřeno do 12. prosince pak bude vybráno několik projektů, se kterými se Josef Průša podělí o prostory, stroje, technologické experty i strategické kontakty. Po úspěšném absolovování akcelerátoru se mohou firmy pokusit získat další finance na zhotovení prototypu a o další investice.

Akcelerátor je postaven na intenzivní spolupráci a výherní týmy se po dobu půl roku de facto stanou našimi kolegy, se kterými se budeme denně potkávat přímo v dílně,” doplňuje fungování programu Ondřej Kašpárek, který má chod Prusalabu na starost.

Začátkem roku již proběhl pilotní ročník akcelerátoru, do kterého se přihlásilo 92 týmů. Vítěznými projekty se staly Vanilla Robotics Tomáše Krivdy a Jana Sedláčka, vyvíjející autonomní donáškové roboty, a ultralehká cyklistická sedla vyrobená s využitím 3D tisku pod značkou Posedla od Martina Řípy a Jiřího Dužára. Současně s nimi pak byl formou uměleckého grantu podpořen i projekt elektromagnetického zrcadla od výtvarníka Kryštofa Brůhy. 

Autonomní přepravní roboti od Vanilla Robotics by se díky účasti v akcelerátoru mohli na pražských ulicích objevit již v příštím roce. „Technologické zázemí Prusalabu nám umožnilo testovat různé varianty našich robotů daleko rychleji a levněji než předtím. Původně víkendový koníček se tak přetavil v ambiciózní projekt, se kterým můžeme hravě konkurovat světovým špičkám v oblasti autonomních vozidel.“ pochvaluje si účast v akcelerátoru vývojář Jan Sedláček. 

Lokálně vyráběná cyklistická sedla na míru firmy Posedla pak získala od Josefa Průši další investici v hodnotě patnácti milionů korun. „Průmyslový 3D tisk hraje ve vývoji a následně produkci klíčovou roli. Spojení s Prusalabem nám tak otevřelo cestu nejen k získání dlouhodobých partnerů, ale i unikátního know-how,“ komentuje Jiří Dužár. Firma v současnosti připravuje první modely, které budou na český trh uvedeny na jaře 2022. 

PrusaLab spustil provoz jako otevřená dílna v červnu roku 2018, kde chtěl Josef Průša poskytnout prostředí ke tvoření komunitě makerů, ze které sám vzešel. Během koronaviru prošla dílna transformací, kdy se z důvodu náhlého uzavření veřejnosti přeorientovala na zakázkovou výrobu.

redakce
redakce

Komerční obsah označený jako Brandnews připravuje redakce Ekonews ve spolupráci s obchodními partnery. Jejich cílem je informovat o zajímavých produktech a tématech a propojit partnery se čtenáři.