Lidstvo se neustále přesouvá, cestuje a stěhuje. Současná forma cestování je však odpovědná za plnou pětinu všech emisí CO2 na světě. Přechod na elektrokola je tak výhrou pro životní prostředí a tím i pro nás všechny. Studie prokázaly, že na vzdálenost do deseti kilometrů ve městech je elektrokolo nejrychlejší dopravní prostředek. Elektrokola v provozu zabírají málo místa a nevytvářejí hluk ani výfukové plyny.  

Zatímco u elektrokol je hodnota emisí CO2 od dvou do pěti gramů na kilometr (v závislosti na zvolené přípomoci elektromotoru), u osobních automobilů je to v průměru 150 gramů CO2/osobokilometr a u veřejné dopravy pak 50 až 110 gramů CO2/km (jde o data Německého spolkového úřadu pro životní prostředí).

Co se týká emisí CO2, elektrokola jsou odpovědí na problémy současnosti: nedostatek zdrojů, změnu klimatu a rostoucí urbanizaci. Lidé, kteří k dopravě používají elektrokola, se pohybují levněji a s výrazně menším dopadem na životní prostředí.

Přestože výroba akumulátoru či pohonné jednotky vytváří více emisí než výroba komponentů běžných jízdních kol, uživatelé elektrokol jezdí mnohem častěji a na výrazně delší vzdálenosti. Největší uhlíková stopa připadá na akumulátor, který se na celkové hodnotě podílí ze 60 procent.

Je spočítáno, že k tomu, aby se elektrokolo stalo uhlíkově neutrální, stačí, když na něm majitel ujede 450 km, které by jinak ujel automobilem se spalovacím motorem. V každodenním životě lze elektrokola v mnoha situacích použít místo automobilu, jako například při cestě na nákup s elektrickým nákladním kolem. Podle předního výrobce komponentů elektrokol Bosch eBike Systems je spotřeba energie velmi nízká – jde přibližně o 7 Wh elektrické energie na ujetý kilometr.

Zelenější baterie

Společnost Bosch eBike Systems neustále snižuje kritické suroviny v bateriích pro elektrokola a se všemi dodavateli spolupracuje na technologickém vývoji. V roce 2013 se jí díky tomu podařilo snížit obsah kobaltu v katodách bateriových článků o 65 procent. Cílem je další snižování za současného zvýšení kapacity bateriových článků.

Jakmile baterie dosáhne konce své životnosti, musí být vhodným způsobem zlikvidována. Společnost Bosch eBike Systems vyzývá všechny uživatele elektrokol, aby vadné nebo nepoužívané baterie odevzdali svému specializovanému prodejci, který zajistí jejich správnou a odpovědnou likvidaci. Vhodnými recyklačními postupy se šetří zdroje a dochází k návratu cenných surovin zpátky do oběhu. Bosch eBike Systems podporuje nové a udržitelné metody recyklace. Účinnost využití závisí na procesu recyklace, a může být dnes vyšší než 90 procent. Ve většině případů je vrácení a recyklace baterií pro uživatele elektrokol zdarma.

Opravitelnost a snadná údržba jsou pro Bosch eBike Systems dva z klíčových momentů v budování dobře fungujícího recyklačního hospodářství. Nezávislým prodejcům výrobce poskytuje znalosti i nástroje k údržbě a opravám pohonných jednotek. Pokud je to možné, pohonné jednotky Bosch eBike Systems jsou repasovány a po otestování opět vráceny zákazníkovi s plnou funkčností. V případě, že je míra poškození příliš velká, jednotka se demontuje na díly určené k recyklaci a nahradí se za novou.

Redakce

Ekonews je web o udržitelnosti, který hledá v ekologických tématech ekonomické souvislosti a mezi byznysmeny chuť dělat věci ohleduplněji k životnímu prostředí.