Vystudovat v Česku „udržitelnost“, kterou lze využívat i v korporátnímu prostředí, zatím není úplně snadné. Vysoké školy ale na společenskou poptávku začínají postupně reagovat. Zároveň se vynořuje řada kurzů či akademií orientovaných přímo na problematiku ESG, tedy „environmental“, „social“ a „governance“ kritéria.

Když se Denisa Pozníčková v roce 2017 rozhodla studovat obor Environmental economics & management na Švédské univerzitě zemědělských věd v Uppsale (Swedish University of Agricultural Sciences), její hlavní motivací bylo získat vědomosti v oboru udržitelnosti, které by se daly aplikovat i v korporátním světě.

„Původně jsem studovala finance, ale chtěla jsem se přeorientovat na nějaký obor s přesahem. Bylo to trochu riskantní rozhodnutí a jsem ráda, že jsem v tom předběhla dobu, protože do Česka téma udržitelnosti dorazilo až o několik let později,“ říká Pozníčková, která dnes pracuje na pozici specialistky udržitelnosti v Komerční bance a na starosti má například nefinanční reporting.

Severskou zemi nakonec zvolila, protože nabídka v Česku byla omezená, zaměřená spíše na obory, ve kterých dominoval důraz na přírodní vědy, ale napojení na byznys chybělo. „Moc se mi líbil jejich přístup ke studiu. Rozvíjeli v nás kritickém myšlení, vštípili nám, že chybovat je naprosto v pořádku,“ říká Pozníčková s tím, že předměty zahrnovaly například komunikaci udržitelných témat, etiku nebo právě reporting.

Převážně na zahraniční know-how zatím v kontextu vzdělávání spoléhají také v auditorské společnosti EY. Všem zaměstnancům od loňského roku nabízejí možnost zdarma studovat „Masters in Sustainability“, program, který EY otevřelo s podporou americké Hult International Business School.

„Určitě by pomohlo, kdyby i v Česku byl nějaký specializovaný studijní obor, a koneckonců už se najdou i první vlaštovky, například na VŠE či VŠCHT. Očekávám, že do budoucna poptávka po těchto kurzech ještě poroste,“ říká Alice Machová, která v EY vede tým „Climate Change Sustainability Services“.

Vyhrát volby s ochranou klimatu nejde. S ochranou české krajiny ano, říká expert na komunikaci

Noví experti už napřesrok

V současné době poptávka na trhu práce po lidech vzdělaných v oblasti udržitelnosti dalece převyšuje nabídku. Loni v říjnu tak oznámila spuštění nově akreditovaného studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství pražská VŠCHT.

Škola vychází z předpokladu, že posun průmyslově založené společnosti k větší udržitelnosti mohou nejlépe realizovat absolventi technických oborů s odpovídajícími environmentálními a socio-ekonomickými znalostmi. Výuku zajišťuje Ústav udržitelnosti a produktové ekologie vedený profesorem Vladimírem Kočím.

„Rozhodli jsme se dát tématu udržitelnosti jasný rámec, vychovávat studenty, kteří budou mít klíčové kompetence pro zavádění principů udržitelnosti do podnikové i státní praxe. Bude to mimo jiné náš příspěvek k boji proti greenwashingu,“ sdělil Kočí.

Studenti se budou zabývat především produktovou ekologií a ekodesignem, oběhovým hospodářstvím, managementem udržitelnosti, surovinovou bezpečností či uhlíkovou stopou. První absolventi programu získají inženýrský titul už v roce 2025 a budou připraveni pro nástup do firem na pozicích expertů v oblastech udržitelnosti, oběhového hospodářství a produktové ekologie.

Vířivky, trenýrky a marketing. Udržitelnost už řeší i některé malé a střední podniky

Přibydou „udržitelní“ ekonomové?

Poptávku na trhu sledují i na Vysoké škole ekonomické. Proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE Daniel Houska přibližuje, že ve vedlejší specializaci „Governance, Risk and Compliance“, kterou si může zapsat studující jakékoliv navazujícího magisterského programu VŠE, je vypsán kurz Reporting podniků o udržitelnosti. „Do budoucna uvažujeme, že předěláme obor International Business a budeme to mít zaměřené na korporátní udržitelnost, ale to zatím (bohužel) ještě není aktuální,“ píše Houska.

Na České zemědělské univerzitě dokáží prý celkem flexibilně reagovat například i díky tomu, že v rámci již akreditovaných předmětů mají garanti právo na 20procentní změnu obsahu vycházející z potřeb trhu práce.

„V letošním akademickém roce byla také zahájena výuka v nově reakreditovaném studijním programu Podnikání a administrativa, ve kterém je vyučován předmět Udržitelný management. V tomto předmětu mají problematiky CSR a ESG silné zastoupení,“ píše Lucie Kvasničková Stanislavská z Katedry řízení Provozně ekonomické fakulty.

Expertízu v oblasti udržitelnosti získají i studenti Přírodovědecké fakulty UK, je přesvědčen profesor Jan Frouz z Ústavu pro životní prostředí PřF UK. „Naše absolventy připravujeme na různé pozice, kde se zabývají zodpovědným chování firem ve vztahu k životnímu prostředí. Jedná se jednak o pozice podnikových ekologů, jednak o pozice ve státní správě a samosprávě, případně v neziskových organizacích. V podstatě celá naše odborná průprava připravuje studenty na různé aspekty vztahu firem a životního prostředí, syntetickým předmětem v tomto směru je průmyslová ekologie,“ uvádí Frouz.

Podle Miroslava Kobery, „Green Business“ manažera Skansky, by bylo správné, aby se udržitelnost zapracovala do všech stávajících studijních oborů. „Jenom tak můžeme docílit opravdové změny ve všech směrech společenského rozvoje – či je to stavebnictví, průmysl nebo bankovní či jiný sektor,“ domnívá se Kobera, který má sám vystudovanou VŠCHT, mimo jiné Environmentální studia.

Kaufland, Lidl, Makro a pár dalších. Data o udržitelnosti zveřejnilo jen sedm z 22 obchodních řetězců

Řešením pro zaměstnance je kurz

Zaměstnanci firem, kteří mají zájem o praktické informace z oblasti udržitelnosti nebo nefinančního reportingu, mohou dnes také zvolit některý z nabízených kurzů či akademií.

V rámci Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT například pořádají kurzy celoživotního vzdělávání s názvem Sustainability management a Oběhové hospodářství. Jsou určené zejména pracovníkům zodpovědným za oblast strategie a rozvoje, CSR, udržitelnosti a životního prostředí nebo marketingu a PR.

Nově otevřela Cirkulární akademie pod záštitou CIRA Advisory, která se věnuje poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Akademie nabízí online kurz, workshopy, semináře, konference nebo intenzivní letní školu.

Na trhu funguje i ESG Akademie. Původně videokurzy loni v říjnu Změna k lepšímu doplnila o formu setkání na živo. Další podobnou „live“ akci plánuje organizace na únor 2023.

I společnost Fair Venture chce od jara vzdělávat v udržitelnosti manažery na různém stupni řízení a v různých segmentech. Konkrétně půjde o šest oborů od energetiky po potravinářství, jimž budou kurzy dělány na míru.

Partnerem seriálu o ESG a udržitelnosti firem je společnost Moneta. Obsah vytváří redakce Ekonews.

Irena Buřívalová
Irena Buřívalová

Irena prošla MF Dnes nebo ekonomickými týdeníky Euro a Czech Business Weekly. Nejradši píše o věčných chemikáliích v oblečení, ekologickém zemědělství, odpadech, rychlé módě a bioplastech.