Letiště Václava Havla Praha je už skoro 87 let českou bránou do světa. Minulostí nežije, udává trendy a klade velký důraz na principy udržitelného rozvoje ESG neboli Environmental, Social a Governance. Spojení těchto tří písmen a oblastí není pro Letiště Praha novinkou. Stejně jako řada dalších mezinárodních letišť na celém světě se řídí principy ESG zcela přirozeně.

Provoz velkého mezinárodního letiště s sebou nese široké spektrum činností, které mají vliv na různé zájmové skupiny a oblasti. V sousedství letiště se nedá vyhnout hluku a dalším vlivům. Letiště Praha však chce být dobrým sousedem, proto dobrovolně zahrnuje do své každodenní činnosti principy firemní odpovědnosti a například v rámci programu „Dobré sousedství“ podporuje veřejně prospěšné činnosti. Kromě toho Letiště Praha snižuje emise oxidu uhličitého, a to v průměru o tři až pět tisíc tun ročně.

„Jako velké společnosti nám záleží na odpovědnosti ke všem aktérům i budoucím generacím. Nezajímá nás pouze ekonomický zisk, ale také cesta k němu. Proto jsme své cíle sjednotili v rámci ESG strategie,“ říká místopředseda představenstva Jiří Kraus, který má oblast ESG na starosti.

„Klíčovým cílem je pro nás dosažení uhlíkové neutrality. Počítáme, že jí dosáhneme do roku 2030. Pomáhá nám k tomu řada investičních a provozních opatření: výměna osvětlení, nákup elektromobilů nebo instalace fotovoltaiky na střeše Terminálu 3. Také využíváme zelenou elektřinu, kterou nabízíme svým partnerům, a za účelem biomonitoringu chováme včely,“ pokračuje Jiří Kraus.

Sociální odpovědnost a etika

Letiště Praha chce také být dobrým zaměstnavatelem, proto klade důraz na osobní rozvoj a wellbeing zaměstnanců. V oblasti governance se pak zaměřuje na posílení transparentnosti společnosti, například se věnuje prevenci střetu zájmů a korupce nebo utváření kvalitních vztahů napříč sítí stakeholderů.

„Díky ESG strategii dosáhneme na výrazně nižší úroky u bank a získáváme pozitivní obraz u svých partnerů. Druhá věc je reputační rovina. Ta se sice těžko vyčísluje, ale díky médiím a veřejnému mínění stále roste. Z mého pohledu je ale nejzásadnější smysluplnost celého snažení. Máme možnost spojit se i s dodavateli a partnery a dosahovat pozitivních dopadů společně, ať už v oblasti životního prostředí, sociální, nebo etické roviny. Zejména mladí lidé se dnes zajímají o to, aby hodnoty jejich zaměstnavatelů byly v souladu s jejich vlastními. I to je pro nás důležité k prohlubování vztahů,“ doplňuje Kraus.

Avatar
Letiště Václava Havla Praha