Ministerstvo financí hledá lidi do analytického týmu, který má pomoci s transformací tuzemské ekonomiky a ESG. Jeho šéfem je od března ekonom Ota Melcher.

Státní správa hledá odborníky, kteří pomohou se „zelenou“ transformací. Česko totiž bude muset zavádět unijní legislativu, jež má zajistit, že se Evropská unie stane do roku 2050 klimaticky neutrální. Dílčím cílem na této cestě je snížení emisní skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 procent oproti roku 1990. Na ministerstvu financí proto vznikne tým, který se má zaměřit na tato témata.

„Cílem analytického týmu je přispět ke kvalitnímu a daty podloženému rozhodování státní správy v oblasti dekarbonizace České republiky a k tvorbě ucelené hospodářské politiky prostřednictvím koherentních sektorových a reformních opatření,“ uvedla pro Ekonews Gabriela Krušinová z tiskového oddělení ministerstva financí.

Oddělení s názvem Transformace ekonomiky vzniklo už loni. Jeho agenda podle Krušinové zahrnuje vedle problematiky ESG i další oblasti, jako je zelená tranzice a její socioekonomické dopady. V čele týmu, který mají tvořit čtyři odborníci, stojí od letošního března ekonom Ota Melcher.

Do konce roku bude nová verze energetické koncepce

„Ministerstvo financí tímto opatřením reflektuje priority uvedené v programovém prohlášení vlády a dynamický vývoj nových oblastí a technologií v ekonomice,“ doplnila Krušinová. Volné pozice se podle ní resortu zatím daří obsazovat kvalitními kandidáty, byť zájem o analytiky a odborníky ve výše zmíněných oblastech je na trhu práce enormní.

ESG a požadavky na udržitelnost se brzy dotknou i malých firem

Vláda Petra Fialy začátkem letošního března aktualizovala své programové prohlášení. V něm se zavazuje připravit do konce letošního roku novou verzi Státní energetické koncepce s ohledem na klimaticko-energetické cíle EU. Budoucnost české energetiky má zajistit kombinace jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů. Vláda se také zavázala, že ještě letos představí novou Politiku ochrany klimatu Česka, která zohlední dekarbonizační cíle EU. Vláda ji chce připravovat v souladu s aktualizací Státní energetické koncepce.

Česko se v rámci Pařížské dohody závazalo snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 40 procent oproti úrovni roku 1990. V rámci tohoto cíle si stanovilo klimatické plány, které mají vést k postupnému snižování emisí z průmyslu, energetiky i dopravy.

Veronika Němcová
Veronika Němcová

Veronika se novinařině vyučila v redakci MF Dnes, kde se s Martinou seznámily. Později psala pro Forbes či Měšec.cz. V Ekonews má na starosti hlavně finance. Ráda řídí elektrická auta, miluje běhání brzy ráno a plavání pozdě večer.