V souvislosti s nyní probíhajícím klimatickým summitem v Glasgow se staly probíraným tématem i soukromé tryskáče, kterými na něj státníci přiletěli. BBC uvedla, že během čtyř dnů kolem zahájení summitu šlo o 76 letů směřujících do Glasgow, buď o privátní tryskáče anebo VIP lety. Při zahrnutí širší oblasti ve Skotsku bylo letů s výjimkou pravidelných linek 186.

Pojďme si ale dát tyto lety do souvislostí a kontextu a podívat se na individuální emise, emise soukromých letadel a systémové emise.

Když bychom posuzovali lety soukromými letadly z pohledu individuálních emisí, velmi těžko byste asi hledali jiný způsob, jak své emise efektivněji zvýšit. Schválně si porovnejte emisní náročnost cesty Řím – Glasgow různými typy dopravy. Pokud zvolíme auto, budou emise dosahovat 308 kilogramů, pokud letadlo půjde o 263 kilogramů. Jako nejmenší zátěž vychází vlak s necelými 87 kilogrami CO2. Spočítat si pohyb do jakéhokoli jiného místa a jeho emisní náročnost je možné zde.

Jen pozor – u letecké dopravy v přechozím odstavci je zmíněno klasické komerční dopravní letadlo, nikoli soukromé letadlo – „jet“.
Podle článku BBC News je spotřeba jetu na cestu z Říma do Glasgow dvě tuny paliva. To odpovídá zhruba šesti tunám emisí CO2.

Nyní trocha počítání. Podle uvedeného článku v Glasgow a okolních letištích přistálo skoro dvě stě soukromých letadel. Což znamená, že celkové emise na lety do Glasgow se rovnají 1200 tunám CO2. Státnici ale neletěli jen z Říma, nadsaďme tedy odhad desetkrát na celkovou emisní náročnost letů na COP26 na dvanáct tisíc tun CO2.

Pojďme si nyní tyto emise srovnat například s českou elektrárnou Chvaletice, která spaluje hnědé uhlí. Za rok tato elektrárna vyprodukuje zhruba čtyři miliony tun CO2, což je podle dat z roku 2018 zhruba 3,4 procenta emisí celé České republiky.

Co z toho vyplývá?
Emisní náklady soukromých letadel na klimatickou konferenci Glasgow, cca dvanáct tisíc tun CO2, vyprodukuje česká hnědouhelná elektrárna Chvaletice za jeden den provozu! Pokud budeme počítat i lety zpět, jedná se o dva dny provozu.

Cesty soukromými tryskáči jsou jistě vděčným tématem.
Emise na které bychom se ale měli zaměřit jsou jinde – čtyřicet procent českých emisí pochází z energetiky, globálně je to cca 31 procent.
Globální emise letecké dopravy jsou 1,9 procenta, v ČR jde o jedno procento.
Podrobněji o tom pojednává tento graf:

 

Bylo by dobré si také uvědomit, o čem se na COP26 jedná a co může být výsledkem. Již nyní přijaté závazky snižování emisí mohou mít zásadní vliv na naši budoucnost a snižování globálních emisí.
A celkově se na summitu v Glasgow řeší snižování čtyřiceti giga tun emisí CO2 za rok.

Závěr?
Ačkoli zcela určitě není využívání „jets“ na osobní dopravu nijak chvályhodné, potřebujeme věnovat mnohem detailnější pozornost jiným zdrojům emisí, které produkují řádově více.

Ondráš Přibyla
Ondráš Přibyla

Ondráš Přibyla je zakladatelem a ředitelem projektu Fakta o klimatu. Ten se snaží informovat a vzdělávat v otázkách klimatu na základě fakt, čísel, srozumitelných grafů. Data jsou k dispozici všem.