Po skončení vánoční sezóny řeší řada lidí, kam se stromkem v květináči. Ne všechny je totiž vhodné sázet zpátky do přírody, upozorňují experti.

Zasazených vánočních stromků z květináče rok od roku přibývá, i když nijak razantně. „Každý rok se jich prodá více a s tím stoupá i počet pokusů o zasazení těchto stromků po svátcích do lesa,“ uvádí Jana Divišová, PR manažerka Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

Divišová upozorňuje na to, že pokud bude do lesů na vlastní pěst sázet stromky stále více lidí, může takové chování ohrozit dřevinou skladbu lesů.

K sázení, které přijde na řadu na jaře, by nemělo docházet bez souhlasu vlastníka lesa či pozemku, na kterém se sází. Důležité je i znát druh jehličnanů. „Některé dřeviny, hojně prodávané jako vánoční stromky v květináči, například jedle kavkazská a smrk pichlavý, jsou navíc takzvaným nepůvodním druhem, popřípadě křížencem, a k jejich výsadbě mimo zastavěné území obce je zapotřebí povolení orgánu ochrany přírody,“ vysvětluje Jiří Svoboda, předseda SVOL.

Na svém pozemku lidé mohou sázet, co chtějí. Pozor by si měli však dát na invazivní nepůvodní druhy, které se v tuzemsku běžně nevyskytují, jako je borovice vejmutovka. Mezi původní druhy patří smrk ztepilý, borovice lesní či jedle bělokorá.

Vánoční stromek musí být český a v květináči. Nejlépe z půjčovny

Nejlepší je vysazování pod dohledem

Lesy ČR nezaznamenávají na svém území velký nárůst výsadby stromků bez odborného dohledu. „Většinou se ale jedná o exotické dřeviny, které doporučujeme sázet spíš na zahradu než do lesa, pokud chceme, aby se ujaly a rostly,“ uvádí Eva Jouklová, tisková mluvčí Lesů ČR.

Pro toho, kdo chce vánoční stromek vysadit zpátky do lesa, je nejvhodnějším řešením zakoupit ho přímo u vlastníka, který stromečky za tímto účelem pěstuje, a pod jeho odborným dohledem zasadit na vhodné lokalitě. Společnost Lesy města Brna vypěstovala více než 1300 stromků jedlé bělokoré v květináčích, kterou si zájemci o mohou na jaře vysadit na tradiční akci výsadby v brněnských lesích. Podobnou možnost nabízejí i Lesy hlavního města Prahy.

Valentina Podlesná
Valentina Podlesná

Valentina vystudovala Univerzitu Karlovu, kde získala magisterský titul v oboru sociální a kulturní ekologie, předtím také bakalářský titul v oboru žurnalistiky. Zajímá se o komunitní zahrady i výrobu ekologických pracích prášků.