Kam se posouva trend regenerativního zemědělství a jak tato metoda funguje v praxi bude jedním z bodů programu konference o regenerativním zemědělství. Druhý ročník celorepublikové konference Živá krajina představí šestnáct řečníků, mezi kterými bude i přední americký expert na regenerativní zemědělské systémy Timothy LaSalle či významný půdní mikrobiolog doc. Ladislav Miko.

Konference pod záštitou ministerstva životního prostředí, ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a rektora České zemědělské univerzity (ČZÚ) profesora Petra Skleničky se uskuteční 31. ledna 2023 v aule ČZU v pražském Suchdole a online. Akce, kterou i letos pořádá start-up Carboneg ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky a Výzkumným ústavem rostlinné výroby je součástí evropského programu EIT Food the Regenerative Agriculture Revolution.

Kam se posouvá trend regenerativního zemědělství v ČR a jak tato metoda funguje v praxi? Je regenerativní přístup ekonomicky výhodný, dokáže zlepšovat úrodnost půdy a zmírnit klimatické dopady? Jaká bude podpora v budoucnu ze strany státu a Evropské unie? Co všechno nevíme o fungování přirozeného života v půdě a proč bychom se o něj měli zajímat? Odbornou debatu nejen nad těmito otázkami otevře lednová konference Živá krajina, která tím naváže na úspěšný první ročník.

„V posledních měsících zaznamenáváme mezi českými farmáři vzrůstající zájem o téma regenerativního a uhlíkového zemědělství a velmi nás těší, že mnozí z nich již tímto způsobem na svých polích hospodaří. Během konference budou opět moci sdílet své praktické zkušenosti s ostatními a objevovat nové možnosti rozšíření regenerativních postupů. Konference Živá krajina je určena i těm, kteří o tomto celostním přístupu obhospodařování půdy zatím příliš nevědí a rádi by se dozvěděli více. Naši podporu zde jednoduše najdou všichni ti, kteří chtějí dát naší krajině prostor ukázat, co vše dokáže, pokud jí budeme důvěřovat,“ říká Václav Kurel, spolupořadatel konference a ředitel projektu Carboneg.

Na konferenci vystoupí mj. přední expert na regenerativní zemědělské systémy z americké univerzity California State Chico pan Timothy LaSalle, významný půdní mikrobiolog doc. Ladislav Miko, poslankyně Evropského parlamentu paní Michaela Šojdrová a mnozí další. Program obohatí příběhy z praxe, novinky z legislativy a také výsledky výzkumů.

„Budoucnost půdy, krajiny i zemědělské produkce nyní závisí na tom, jak moc a jak rychle se dokážeme oprostit od zažitých a invazivních zemědělských postupů a najít cestu zpět k přírodním mechanismům s využitím moderních technologií. Mám proto radost, že i v jiných částech světa se toto téma dostává do popředí a velice se těším na společné setkání s českými farmáři,“ uvádí Timothy LaSalle.

Konference se uskuteční 31. ledna 2023 v aule ČZU v pražském Suchdole a lze ji sledovat online v živém přenosu. Vstupenky jsou dostupné v několika kategoriích, pro zástupce zemědělských podniků a farem jsou zdarma. Podrobný program akce je k dispozici na http://www.konference-zivakrajina.cz/o-akci/.

 

Redakce

Ekonews je web o udržitelnosti, který hledá v ekologických tématech ekonomické souvislosti a mezi byznysmeny chuť dělat věci ohleduplněji k životnímu prostředí.