Dánsko je ve své inovativní politice směřující k šetrnému životnímu prostředí velmi aktivní. Pozitivní  příklad přístupu, kde iniciativa nemusí být vedena na vládní úrovni či akademické půdě, je dánský Pivovar Svaneke. Jako první, a dosud jediný v zemi, má ocenění „CO2 klimaticky neutrální“.

Dánské království je dlouhodobě známé pro svoji aktivní zelenou politiku. Dánové si před dvěma lety stanovili za cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o sedmdesát procent a do roku 2050 být klimaticky zcela neutrální. V této souvislosti probíhá mnoho iniciativ na vládní úrovni, nicméně myšlenka zelené či ekologicky šetrné budoucnosti není zdaleka cizí ani soukromému či občanskému sektoru.

Jedním z příkladů úspěšného propojení odpovědného klimatického přístupu a chytrého marketingu je i Pivovar Svaneke (Svaneke Bryghus), ležící na západním cípu malebného ostrova Bornholm. Pivovar patří mezi jeden z prvních mikropivovarů založených v Dánsku a vyrábí stoprocentně organické pivo, které je známé pro svou autentickou chuť, udržitelnými výrobnímimetodami i širokou škálu netradičních kousků. Sám výrobce uvádí, že klíčem k jeho úspěchu je pouhých pět přísad: slad, chmel, voda, kvasnice a hlavně čas. Nicméně za šestou přísadu by bylo možné uvést i udržitelnost.

Speciální var piva k příležitosti získání titulu „CO2 neutrální“. Foto: poskytnuto Markéta Ševčíková

Zástupci pivovaru uvádějí, že výrobní řešení šetrná k životnímu prostředí pro ně byla prioritou od samotného začátku, a to ať již s ohledem na udržitelné alternativy energie nebo obaly. Ale jak to celé vlastně funguje?

Pivovar pracuje s energií, která pochází z 35 procent z vlastních solárních panelů, a dalších 65 procent nakupuje jako certifikovanou větrnou a solární energii.  Továrna rovněž disponuje zařízením na recyklaci oxidu uhličitého a je schopna podle svého tvrzení vygenerovat i jeho přebytek. Ten je pak dále využitelný nejen pro zákazníky pivovaru, ale i ostrov Bornholm samotný, který si rovněž stanovil za cíl být do roku  035 klimaticky neutrální.

Pivovar také disponuje biologicky rozložitelným jednorázovým sklem a minimalizuje používání nerozložitelných plastů. Všechny štítky a lepenka na kartony jsou označeny symbolem FSC. Letošní rok provedla poradenská společnost Force Technology v pivovaru analýzu, která ověřila, že veškeré vaření a stáčení piva je z hlediska CO2 neutrální. Pivovar Svaneke se tak stal prvním, a zatím jediným, pivovarem v Dánsku, který je CO2 neutrální. Ocenění pivovaru uvítal i Niels Hald, ředitel Asociace dánských pivovarů, který připomněl, že ambicí všech dánských pivovarů je být do roku 2030 100% CO2 neutrální a Svaneke je první pozitivní vlaštovkou.

Skeptici mohou namítnout, že se Česká republika nachází ve zcela jiné výchozí pozici, ať již jde o klima či vnímání udržitelnosti. Nicméně i čeští spotřebitelé se v tomto směru globalizují a čím dále více přirozeně očekávají, že se firmy a společnosti budou chovat udržitelně a pro výrobu či možnou odpovědnost vůči životnímu prostředí udělají maximum.

Idea klimaticky neutrálního přístupu ve výrobním procesu představuje pro české firmy obrovský potenciál, mohou se v Dánsku v tomto směru prakticky inspirovat a klimaticky neutrální.

Markéta Ševčíková
Markéta Ševčíková

Markéta vystudovala FHS a FSV UK. Pohybovala se na poli mediálních analýz, komunikace a PR, v komerční, akademické i neziskové sféře. Věnuje se také dějinám Mezinárodní organizace novinářů a vzdělávacímu portálu Moje česká škola. Žije v Dánsku. Působí na Velvyslanectví ČR v Kodani.