Největší česká energetická firma v zemi, společnost ČEZ, spouští ESG knihovnu, online databázi vlastních nefinančních ukazatelů. Zatím za tři roky zpět, postupně přidá i další roky.

ČEZ uvádí, že je první v Česku, kdo takovou knihovnu mapující téměř osm set ukazatelů z oblasti ESG (tedy kritéria z oblasti environmentální, sociální a řízení podniku) spouští.

Zpřístupněny jsou zatím na stránkách ESG knihovny nefinanční ukazatele od spotřeby elektřiny ze všech zdrojů, emise, spotřeba vody, množství odpadů a nejrůznější údaje o počtech a struktuře zaměstnanců z hlediska diverzity za roky 2019 až 2021. Za tyto roky byla data zpracována jednotnou metodikou a prošla nezávislým externím auditem.

Právě nefinanční data jsou kromě klasických finančních ukazatelů jako je obrat či zisk čím dál důležitější pro investory, banky, dodavatele, ale i zákazníky.

„Vnímám to jako dobrý počin. Vím, že něco podobného má třeba Shell. Po těchto velkých firmách chce hodně partnerů různá data, takže tady si každý najde, co potřebuje,“ uvádí k ESG knihovně Dan Heuer, šéf poradenské firmy Fair Venture a Impact Metrics, která se právě meřením v oblasti ESG zabývá a data jsou pro ně podstatná.

„Udržitelnost se poslední dobou skloňuje ve všech pádech a někdy je těžké se v pojmech a datech zorientovat. Zakládáme si na otevřenosti a transparentnosti a na web jsme dali veškerá ESG data, která poskytujeme ratingovým agenturám, investorům, bankám či pojišťovnám za poslední tři roky,“ uvádí ředitelka útvaru ESG Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová. Postupně chtějí databázi dál rozšiřovat.

Niedermayer: Výrobci se zatím soustřeďují na elektroauta nad milion, ale budou muset jít dolů

Letos by měly podle mluvčí společnosti Alice Horákové jít na web ještě kompletní data za rok 2018 a loňský rok 2022. Další roky zpět už nebudou tak kompletní právě kvůli rozdílné metodice. Jsou nicméně dostupná ve výročních zprávách či v jiných dokumentech ČEZu zveřejněných na webu.

Data v knihovně je možné kromě let a zaměření (E, S nebo G) filtrovat i podle konkrétních mezinárodních standardů, ať už jde o Globální iniciativu pro podávání zpráv o udržitelnosti (GRI), Radu pro udržitelné účetní standardy (SASB), nebo globální cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

ČEZ představil před dvěma lety svou strategii Vize 2030, tak zvané klimatické neutrality chce dosáhnout do roku 2040.

Martina Patočková
Martina Patočková

Martina začínala s novinařinou v agentuře ČTK a pokračovala v MF Dnes, psala pro E15 či Reportér Premium. Jenže pak zatoužila po větší samostatnosti. Ráda chodí po kopcích, plave s ploutvemi i bez nich a chtěla by kočku.