Vendula Stará

Učíme děti, že když budou zacházet šetrně s hračkami, vytvoří méně odpadu.

Vendula Stará je lektorkou organizace Botič, o. p. s., která se zaměřuje na ekologickou výchovu v Toulcově dvoře v Praze. Je také spoluautorkou vzdělávacího programu Odpad není k zahození.

Češi jsou mistři ve třídění odpadu. Vědí ale málo o tom, jak tím vlastně pomáhají životnímu prostředí a co se s vytříděným odpadem děje dál. Nový vzdělávací program Odpad není k zahození chce povědomí o cestě odpadu a dopadech na přírodu zlepšit. A předejít tím také vzniku černých skládek.

„Češi mají vytvořený návyk, ale moc o třídění nepřemýšlejí. Když se zeptáte dětí, proč třídí, řeknou, že je to dobré pro přírodu. Ale jak jí to pomáhá, to už vůbec netuší,“ uvedla Vendula Stará z organizace Botič, o. p. s., která se na tvorbě nového edukativního programu podílela. Spolu s Petrem Kubernátem ze společnosti Rema Systém, která za edukativním programem stojí, byli hosty podcastu Ekonews.

Program je rozdělen do několika úrovní podle věku dětí a teenagerů a věnuje se zejména nakládání s elektroodpadem. Využít ho mohou prakticky všichni, nejen školy a školky, ale také rodiny, firmy či obce.

Třetina úkolů je zaměřena na nakládání s odpadem obecně a také na prevenci vzniku odpadu. Učí děti, jak se chovat, aby odpad vůbec nevytvářely nebo ho vytvářely méně. „Například dětem z mateřských škol vysvětlujeme, že když budou šetrně zacházet se svými hračkami, budou vytvářet méně odpadu,“ doplňuje Vendula Stará.

Tento podcast vznikl ve spolupráci se společností Rema Systém

Veronika Němcová
Veronika Němcová

Veronika se novinářskému řemeslu naučila v plzeňské redakci MF Dnes. V roce 2007 ji profesní cesta zavedla do celostátní ekonomické redakce iDNES.cz, kterou několik let vedla. V roce 2020 založila s Martinou Ekonews.