Ve Spojených státech amerických mají být v následujících sedmi letech uzavřeny uhelné elektrárny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu cca 45 GW. Jedná se téměř o čtvrtinu veškerého výkonu uhelných bloků. Důvodem je podle americké Energy Information Administration (EIA) konkurence plynových a obnovitelných zdrojů, která uhelné elektrárny vytlačuje z trhu.

Řadu uhelných elektráren v USA čekají poslední roky provozu. Celých 23 procent z celkem 201 GW bude odstaveno před koncem této dekády. Jen tento rok má provoz ukončit necelých 12 GW, což je podstatně nad průměrem let 2012 a 2021, kdy bylo v průměru ročně odstaveno 9,8 GW.

Od následujících let se ovšem má tempo uzavírání zvolnit. Podstatný nárůst má ovšem nastat opět v roce 2028, kdy musí některé elektrárny začít plnit požadavky omezující vypouštění odpadních vod. To by ovšem znamenalo další investice, které by se již nemusely vrátit. Proto někteří provozovatelé volí raději definitivní uzavření provozu.

Kromě výše uvedených požadavků na vypouštění odpadních vod jsou nicméně důvody převážně ekonomického charakteru. Uhelné elektrárny nejsou kvůli soutěži s plynovými a obnovitelnými zdroji často konkurenceschopné.

Stát vybírá na emisních povolenkách miliardy. Na životní prostředí z nich však jde minimum

Nejméně konkurenceschopné jsou zejména starší bloky s nižší účinností. Ty totiž často mají vyšší provozní náklady a náklady na údržbu, což snižuje jejich konkurenceschopnost a zvyšuje pravděpodobnost, že jejich provozovatelé již nebudou mít o provoz elektráren zájem.

Poslední uhelnou elektrárnou s výkonem větším než 100 MW, která byla v USA postavena, je Sandy Creek Energy Station o výkonu 932 MW v Texasu. Momentálně se žádná další výstavba uhelných bloků neplánuje.

Texas patří mezi státy s největším úbytkem výkonu

Zajímavostí je, že mezi čtyři státy s největším úbytkem instalovaného výkonu patří společně se státem Michigan, Indiana a Tennessee také Texas. Tento stát totiž dlouhodobě bojuje s nedostatkem výrobních kapacit. Největší problémy přitom, vzhledem k vysokým teplotám, jsou letní měsíce.

Texas má významnou část dodávek elektřiny postavenou na výrobě větrných elektráren. Jen v loňském roce tvořil podíl větrné energie na spotřebě energie téměř čtvrtinu (zemní plyn tvořil 42 procent a uhlí 19 procent). V Texasu rozhoduje o dostavbě nových elektráren cena výstavby a právě větrné elektrárny byly v posledních letech nejlevnější.

Problémy s výrobními zdroji se proto budou spíše prohlubovat, pokud bude výkonu ve zdrojích základního zatížení ubývat a budou nahrazovány větrnými elektrárnami.

Článek byl publikován na webu Oenergetice.cz.