Nechat část půdy po sklizni ležet ladem prospívá biodiverzitě. Na úhorech se objevuje i vzácný plevel

Úhor je část půdy, která se po sklizni nechává ležet ladem, takže zůstane rok nebo i déle neosetá a nic se na ní nepěstuje. To ovšem neznamená, že na ní nic neroste a že k ničemu neslouží, právě naopak.