Na pomoc nízkopříjmovým domácnostem při získávání ekologického zdroje vytápění byla v rámci programu Kotlíková dotace vyhrazena částka 1,7 miliardy korun. Příjímání žádostí startovalo v jednotlivých krajích od června do začátku září letošního roku. Ve většině krajů pokračuje.

Třináct ze čtrnácti krajů prostředky z tohoto dotačního titulu aktuálně stále disponuje. Až na obyvatele Královéhradeckého kraje, který podle dostupných informací titul znovu otevře na jaře 2024, takže mohou senioři nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení o tento typ dotace ještě požádat. V rámci dotace lze dosáhnout až na 95 procent výdajů na pořízení nového systému a její významnou výhodou je fakt, že k vyplacení schválené částky dochází ještě před realizací projektu.

Ti, kdo si o dotaci budou chtít požádat, potřebují:

  • žádost o poskytnutí dotace,
  • kopii dokladu o kontrole technického stavu a provozu dosavadního kotle, fotodokumentaci dosavadního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
  • kopii potvrzení o příjmu domácnosti – například potvrzení o pobírání starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně, popřípadě potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení kdykoli v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci,
  • potvrzení o tom, že jako žadatel máte v objektu, kde má dojít k výměně zdroje tepla, trvalé bydliště,
  • a kopii potvrzení o vedení bankovního účtu či kopii smlouvy o zřízení účtu na jméno žadatele.

Je to výjimečná příležitost pro ty, kdo by si moderní, ekologicky i ekonomicky efektivnější systém sami pořídit nemohli. „S podáním žádostí mohou nízkopříjmovým domácnostem pomoci nezávislí odborníci stejně jako společnosti, které se specializují na OZE i dotační programy, jež je podporují,“ uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger. Mezi tyto organizace patří s 13 lety na trhu a více než 15 000 instalacemi podobných řešení i Schlieger. Více na https://www.schlieger.cz/radce/.

Příležitost získat finanční příspěvek až 180 000 Kč (Moravskoslezský kraj svým žadatelům nabízí ještě 7500 Kč nad rámec celorepublikového stropu) na výměnu zdroje tepla ve své nemovitosti tak stále trvá. Cílová skupina ji může využít například na pořízení tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo Zdroj: Schlieger

Tepelné čerpadlo SCHLIEGER PREMIUM X21

typu vzduch-voda je vhodné pro novostavby a zateplené domy. Teplo pro celý dům získává z venkovního vzduchu a pomáhá tak šetřit náklady na energie. V provedení monoblok nabízí SCHLIEGER PREMIUM X21 vysoký komfort a špičkovou kvalitu za rozumnou cenu. Efektivně pracovat dokáže až do teploty venkovního vzduchu –25 °C a výstupní teplota vody dosahuje až 60 °C. Díky využití ekologického chladiva R32 je energetická efektivita tohoto modelu A+++. Zároveň patří ve své kategorii při hladině hluku 39 dB(A) mezi nejtišší. Vytápění celého domu pomocí tepelného čerpadla SCHLIEGER PREMIUM X21 je navíc řízeno chytrým bezdrátovým termostatem SIEMENS s ovládáním na dálku pomocí mobilní aplikace. Model byl navržen v České republice a splňuje mezinárodně uznávanou certifikaci TÜV SÜD Czech, s. r. o.

Avatar
Schlieger

Společnost Schlieger je na trhu třináct let a specializuje se výhradně na obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla a solární kolektory. Fotovoltaické elektrárny kompletuje a tepelná čerpadla sama vyvíjí, zatímco výroba probíhá v zahraničí.