Popelnicová a kontejnerová stání na tříděný odpad sice neslouží k odkládání nadměrného odpadu, ale stále se tak děje. V roce 2020 skončilo v ulicích 7516 tun odpadu, což je téměř o 390 tun více než v předchozím roce. Koronavirová pandemie tento problém umocnila. Konečnou destinací pro objemné nepotřebné věci a vysloužilé předměty by měly být sběrné dvory. Těch se v hlavním městě nachází téměř dvacet. Sedm z nich provozují Pražské služby.

V jimi provozovaných dvorech skončilo loni 38 343 tun odpadu.  To je o 580 tun méně než v roce 2019. Za drobným poklesem stojí jejich několikatýdenní omezení v souvislosti s prvním omezením pohybu. „Během jarního lockdownu se ukázal význam sběrných dvorů. Pražané začali ve velkém množství odkládat nepotřebný a objemný odpad k popelnicím. Proto bylo po relativně krátké době rozhodnuto o jejich opětovném otevření ve speciálním režimu,“ připomíná loňskou situaci mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Celková návštěvnost sběrných dvorů Pražských služeb byla ale v loňském roce rekordní. Cestu si do nich našlo 210 tisíc lidí, což představuje meziroční nárůst o deset tisíc. Ve srovnání s rokem 2018 to je dokonce o dvacet dva tisíc návštěv více.

Méně odpadu v barevných kontejnerech, více mimo ně

Problém s odhazováním odpadu vedle nádob však trvá dále. Mezi lidmi navíc stále koluje mýtus o tom, že jej popeláři musí odvézt. „To není úplně pravda, často to navíc není možné. Úklid v okolí popelnicového stání na směsný odpad má na starosti vlastník či správce objektu, ke kterému stání náleží. O čistotu v okolí kontejnerů na tříděný odpad se starají svozové společnosti prostřednictvím samostatných úklidových posádek. Je ale nutné zmínit, že odkládání odpadu v okolí nádob je zakázáno,“ vysvětluje Radim Mana.

Pražane, šlápni na to!

S tříděným odpadem se pojí ještě jeden nešvar – neochota sešlapávat odpad. Statistiky ukazují, že množství papíru a plastů svezených z modrých a žlutých nádob klesá. Právě kartonové krabice tvoří značný podíl v kontejnerech na papír.

Přitom nařezáním nebo roztrháním krabic, sešlapáváním plastových lahví a plechovek lze jednak ušetřit místo pro ostatní, jednak předcházet vzniku nepořádku v okolí nádob na tříděný odpad. Pražské služby v minulých letech realizovaly kampaň na toto téma a chtějí se mu věnovat i v letošním roce.

Co mohu odnést do sběrného dvora?

Sběrné dvory shromažďují komunální odpad, který se kvůli své velikosti buď nevejde do nádoby, nebo do ní nepatří jako například vysloužilé elektrospotřebiče či nebezpečný odpad. Většina obsahu nádob na směsný odpad končí v Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice. Zde už nedochází k žádnému dotřiďování odpadu.

Ve sběrných dvorech lze odevzdat:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • stavební odpad (vytříděný bez jiných složek odpadů) do 1m3 za měsíc zdarma
 • dřevěný odpad
 • biologicky rozložitelný odpad
 • kovový odpad
 • vybrané nebezpečné odpady (baterie, léčiva, akumulátory, barvy, rozpouštědla atd.) *
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • jedlé oleje v umělohmotných obalech *
 • tonery (mohou odevzdávat lidé s trvalým bydlištěm v hlavním městě v SD Pod Šancemi a Zakrytá)
 • pneumatiky (za poplatek dle velikosti) *

*Neplatí pro SD Praha 6 Drnovská

Ve sběrných dvorech je zřízeno místo zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení. Mohou se zde odevzdat následující vyřazená elektrozařízení:

 • lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, mikrovlnné trouby
 • zářivky, úsporné žárovky
 • výbojky

Specialitou je služba odvozu objemného odpadu do sběrného dvora přímo od domu či bytu.  „Tuto službu zajišťujeme pouze pro občany, kteří hradí odvoz, vynesení a naložení odpadu. Likvidace odpadu ve sběrném dvoře je i v rámci této služby bezplatná,“ dodává Mana.

 Dejme věcem druhou šanci!

Od loňského října fungují ve dvou pražských sběrných dvorech takzvané Re-Use pointy. Jejich cílem je předcházet vzniku odpadu a zachránit stále funkční věci, které by skončily na skládce. Často jde o drobné vybavení domácností, knihy, kočárky, nábytek, nebo jízdní kola.

„Předcházení vzniku odpadu a zakotvení principů cirkulární ekonomiky je součástí mé dlouhodobé pražské mise. Věřím, že i relativně malá změna našeho spotřebitelského chování může mít velký dopad. Re-Use pointy jsou dalším dílkem do velké skládačky známé jako cirkulární ekonomika,“dodává náměstek primátora Petr Hlubuček.

Pražské služby dlouhodobě popularizují nové ekologické aktivity, odpovědné nakládání s odpady a správné třídění. V novém videu zveřejněném na YouTube  a facebookovém kanále Pražských služeb se věnují právě sběrným dvorům.

 

Avatar
Pražské služby