Pražská plynárenská sníží od 1. června prodejní ceny elektřiny v rámci základního ceníku „BEZ ZÁVAZKU“ a u produktů na tento ceník přímo navázaných, a to v průměru o 19 procent.

Domácnost v bytě, která využívá elektřinu na svícení, vaření a provoz běžných spotřebičů (distribuční sazba D02d a spotřeba 2,5 MWh/rok), ušetří ročně cca 2 900 korun.

S účinností od 1.  července letošního roku sníží Pražská plynárenská prodejní ceny zemního plynu v rámci základního ceníku „STANDARD“ a u produktů na tento ceník přímo navázaných, a to v průměru o 23 procent.

Domácnost v bytě, která využívá zemní plyn na vaření a ohřev vody (spotřeba 4 MWh/rok), ušetří ročně cca  2 700 korun.

Domácnost v bytě, která využívá zemní plyn na vaření, ohřev vody a topení (spotřeba 11 MWh/rok), ušetří ročně cca 7 400 korun.

„V tomto roce již podruhé snižujeme našim zákazníkům ceny dodávaných energií a věřím, že kromě zázemí silného dodavatele, stability dodávek a doplňkových služeb jim tak nabízíme i zajímavé cenové podmínky“ uvedl předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský.

Navazující předpis zálohových plateb obdrží zákazníci, kterých se výše uvedené snížení prodejních cen a přepočet záloh týká (zákazníci využívající produkty BEZ ZÁVAZKU, EKO FLEXI, KOMPLET EKO FLEXI, STANDARD, SLEVA 11 procent a SLEVA šest procent),  průběžně během následujících týdnů.

Pražská plynárenská patří tradičně mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií. Jedná se o českého dodavatele energií, jehož prioritou je poskytovat svým zákazníkům profesionálně, spolehlivě a s nadstandardní péčí moderní produkty a služby s přidanou hodnotou, v tuzemsku mnohdy ojedinělé.

Svou konkurenceschopnost zakládá na zázemí stabilní a silné společnosti ve vlastnictví hlavního města Prahy. V průběhu času prošla Pražská plynárenská vývojem odrážejícím společenské změny, technologický pokrok a byla opakovaně prověřena různými obtížnými a nenadálými situacemi, ve kterých obstála a díky nimž získala neocenitelné znalosti a zkušenosti. I proto je dnes moderní a prosperující energetickou společností, která je schopna pružně a rychle reagovat na měnící se požadavky svých zákazníků, výzvy nové energetiky a probíhající globální změny energetického sektoru.

Dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce je provozovatelem distribuční plynovodní soustavy v Praze a okolí, kde provozuje téměř 4,5 tisíce kilometrů   plynovodních sítí.  Dceřiná společnost Prometheus je rychle rostoucím dodavatelem tepla a souvisejících komplexních služeb a je partnerem HMP pro naplňování Klimatického plánu HMP.

Avatar
Pražská plynárenská

Dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce je provozovatelem distribuční plynovodní soustavy v Praze a okolí, kde provozuje téměř 4,5 tisíce kilometrů plynovodních sítí. Dceřiná společnost Prometheus je rychle rostoucím dodavatelem tepla.